Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

KKTC, Sırbistan, Malezya ve Zambiya ile imzalanan anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Sırbistan, Malezya ve Zambiya ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı" hakkındaki karara göre, taraflar, yapı işleri ve mevzuatı alanlarında ortak iş birliği oluşturmayı amaçlıyor. 

Ankara'da 16 Eylül'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre, Türk tarafı, Sırbistan'ın ihtiyaç duyduğu çeşitli tıbbi malzemeleri dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak hibe edecek. 

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 18 Aralık 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke arasındaki bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğinin, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde güçlendirilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor. 

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da 13 Şubat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" hakkındaki karara göre, taraflar, kadına yönelik ortak politika ve stratejiler üreterek iş birliğini bu alanlarda yoğunlaştırmayı amaçlıyor. 

Cumhurbaşkanı kararı 

Öte yandan, 29 Mart 2020 tarihli ve 2327 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla onaylanan "Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2020 ve mezkur kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen "Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi"nin sona erme tarihinin 1 Aralık 2020 olarak tespit edilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı. 

EPK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye ait Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin (BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi) birinci tarife uygulama dönemi yıllık yatırım ve gelir tavanları belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin depolama tariflerine ilişkin birinci tarife uygulama dönemi 2020-2021 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin 2020 yılı yatırım tavanının 29 milyon 40 bin lira, 2021 yılı yatırım tavanının da 6 milyon 500 bin lira olması kararlaştırıldı.

Diğer bir kurul kararıyla da BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin 2020 yılı gelir tavanı 760 milyon 412 bin 405 lira olarak onaylandı.

Ayrıca, BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi için birinci tarife uygulama dönemine ilişkin, her bir tarife yılı için belirlenen gelir tavanının ilgili depolama yılı boyunca hangi birim bedellerle nasıl karşılanacağını ve söz konusu bedellerin nasıl belirleneceğini açıklayan yöntem bildirimi de belirlendi.

Öte yandan, EPDK, Palgaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik daha önce alınan kurul kararını revize etti.

Şirketin, 24 milyon 297 bin 620 liralık 2017 yılı yatırım tavanı, 2018 yılı için 12 milyon 253 bin 648 lira, 2019 yılı için 12 milyon 33 bin 398 lira, 2020 yılı için 38 milyon 291 bin 46 lira ve 2021 yılı için 33 milyon 994 bin 844 lira olarak değiştirildi.