MİT’e karşı işlenen suçlarda indirim olmayacak

İnfaz indirimine ilişkin yasa teklifinde önergeyle yapılan değişiklikle MİT Kanunu kapsamına giren suçlar indirimden istisna tutuldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - İnfaz indirimine ilişkin yasa teklifinde önergeyle yapılan değişiklikle MİT Kanunu kapsamına giren suçlar indirimden istisna tutuldu. Söz konusu düzenlemenin tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ile Murat Ağırel’in tahliyesinin engellendiği belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önergeyle yapılan düzenlemeye “Oda TV’cilere ibreti alem için cezalandırıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Meclis Genel kurulunda görüşmeleri bir haftadır devam eden infaz indirimine ilişkin yasa teklifinin önceki gün gece yarısına kadar süren görüşmelerinde 48. maddesinde değişikliğe gidildi. İnfaz indirimi dışında tutulan devlete karşı işlenen suçlar, terör suçları, uyuşturucu ve cinsel suçlar gibi istisna tutulan suçlara önerge “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununa karşı suçlar” da eklendi.

Yasa teklifinde Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazetelerin, ceza infaz kurumlarına kabul edilmemesi öngörüyordu. Kabul edilen önerge ile ilan ve reklamı geçici süreyle kesilen gazeteler bu hükmün dışında tutuldu. Önergenin gerekçesinde, “Önergeyle, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun kapsamında resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunup da anılan kanunun 49. Maddesi hükmü uyarınca yetkili makam tarafından müeyyide uygulanması ve bu çerçevede geçici süreyle ilan ve reklamın kesilmesi durumunda ilgili gazetenin geçici süre içinde de ceza infaz kurumuna kabul edileceği hükmü getirilmiştir” denildi.

AK Parti, tarafından verilen diğer bir önergeyle de 36. madde de değişiklik yapıldı. Maddede, “hükümlüler hakkında koşullu salıverilme bakımından iyi halin belirlenmesine yönelik değerlendirme yapılırken, gerektiğinde hükümlünün cezaevinden önceki yaşamına ilişkin bilgi ve belgelerin de ilgili yerlerden istenebileceği” hükmü yer alıyordu. Kabul edilen önerge ile bu hüküm madde metninden çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre hükümlü hakkındaki değerlendirme süreci sadece cezaevindeki faaliyetleriyle sınırlı tutulacak.