9 °C

Muayenehane açabilecekler

Danıştay'dan, Tam Gün Yasası'na kısmi iptal geldi.

Muayenehane açabilecekler

ANKARA – Danıştay, kamuda çalışan doktorların muayenehane açabileceklerine hükmetti. Ancak, kamuda görevli hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacak.

Daha önce Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığının itirazını kabul etmiş ve üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açamayacakları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklarına ilişkin işlemi, hukuka uygun bulmuştu.

Davayı esastan görüşen Danıştay 5. Dairesi ise Sağlık Bakanlığının ilgili işleminin, "Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına" ilişkin bölümünü iptal etti.

Daire işlemin, "Kamuda görevli hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına" ilişkin bölümünün iptal istemini ise reddetti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.