12 °C

Narlıdere Belediye Başkanı için ”ön inceleme” emri

Danıştay 1. Dairesi, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur hakkında,yetkili merci tarafından "ön inceleme" emri verilmesini kararlaştırdı.

Narlıdere Belediye Başkanı için ”ön inceleme” emri

İZMİR - Danıştay 1. Dairesi, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur hakkında, Narlıdere İstihkam Okulunun yanında bir kooperatif tarafından yapılan ve bilirkişi tarafından yıkılma tehlikesi raporu verilen inşaat için, İmar Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca gerekli tespitleri yapmadığı gerekçesiyle, yetkili merci tarafından "ön inceleme" emri verilmesini kararlaştırdı.

Şikayette bulunan inşaat arazisinin sahibi İrfan Sağlam'ın avukatı Yusuf Çağlar Sağlam, inşaat çalışmaları ve dava süreçlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu arazide 9'ar kattan 5 blok için arsa sahibi ile kooperatif arasında bir protokol yapıldığını, buna göre inşa edilecek 142 daireden 42'sinin arsa sahibine verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

İnşaat sırasında istinat duvarları yapılmadığı için temellerde kayma tespit edildiğini, uyarılara rağmen inşaatın sürdürülmesi üzerine arsa sahibinin mahkemeye başvurarak inşaatın durdurulmasını istediğini aktaran Sağlam, mahkemenin atadığı bilirkişinin hazırladığı raporda; istinat duvarı bulunmadığı, 9 metre olması gereken temelin 1,5 metre derinlikte atıldığı, bu nedenlerle "yıkılma tehlikesi" ve konutlarda oturacaklar için "hayati risk oluşacağı"  görüşüne yer verildiğini bildirdi.

Avukat Sağlam, 2003'de ilgili mahkemenin, bilirkişi raporuna dayanarak binaların "yıkılması" yönünde karar aldığını, Narlıdere Belediyesine giden bu konuyla ilgili belediye encümeninin 2004 yılında "yıkım" kararı verdiğini kaydetti.

İnşaatın 2003'de mühürlenmesine rağmen burada oturan kişiler bulunduğunu ifade eden Sağlam, şu görüşleri dile getirdi:

"Kooperatif, yıkım kararı sürecinde belediyeden 'istinat duvarı yapma ruhsatı' aldı. Konu tespit edilerek şikayette bulunulması üzerine işlem durduruldu. Ama yıkım uygulanmadığı gibi Belediye, kooperatife çeşitli altyapı hizmetleri götürdü.

Kooperatif yöneticileri, yıkım kararına karşılık 1. Bölge İdare Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, daha önceki mahkeme kararına rağmen Belediyenin İmar Kanunu'nun 32. maddesi hükümleri gereğince gerekli tespitleri yapmadığını belirterek, yıkım için 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi."

Yusuf Çağlar Sağlam, İdare Mahkemesinin bu kararı üzerine arsa sahibinin Narlıdere Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen müfettişlerin yaptıkları inceleme sonrası "soruşturma izni" verilmediğini, daha sonra bununla ilgili Danıştaya gidildiğini anlattı.

Avukat Sağlam, "Danıştay 1. Dairesi, Belediye Başkanı hakkındaki şikayetin 'ciddi bulgu ve belgelere dayandığını' belirterek, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin kararını bozdu ve soruşturma açılması yönünde karar verdi" dedi.

Danıştay'ın kararı Belediyeye ulaşmadı

Narlıdere Belediyesi Basın Bürosundan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilçede bulunan Öz Mavi Kent Yapı Kooperatifi ile arsa sahibi arasında 1987 yılında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı, o zamandan bugüne pek çok dava açıldığı kaydedildi.

Danıştayın konuya ilişkin kararının Belediyeye henüz ulaşmadığı ifade edilen açıklamada, "Belediyemizin yetkili birimleri, tüm hukuksal ve teknik süreci takip etmektedir. Belediyemiz hukuksal kararlar doğrultusunda teknik ve idari yetkisini kullanarak girişim ve gerekenleri yapmıştır" denildi.

Açıklamada, Narlıdere Belediyesi ve Belediye Başkanı Abdül Batur hakkındaki iddiaların yersiz olduğu belirtilerek, İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2008'de, daha önce alınan "yıkım" kararına ilişkin "yürütmeyi durdurma" kararı verdiği anlatıldı.

Mahkemenin kararında, idare tarafından kurulacak teknik bir ekip tarafından davacı kooperatifin tutanak tarihinden sonra inşaat alanında yaptırdığı, sondaj, fore kazık, istinat duvarı ve jeolojik ve jeoteknik uygulamalar gözetilerek ayrıntılı bir rapor hazırlanmasını istediği aktarılan açıklamada, teknik ekipman ve personel yetersizliği nedeniyle 29 Nisan 2009 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden bu konuda yardım talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İnşaat Mühendisleri Odasının 1 Haziran 2009 tarihli yazısında bu incelemeyi 12 bin TL karşılığı yapabileceği bildirdiği ve Belediyenin bu ücreti yatırdığı ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Konunun esas muhatapları, 22 yılda 30'dan fazla davayla birbiriyle itilaflı olan arsa sahibi ile yüklenici kooperatifidir. Narlıdere Belediyesi ve Belediye Başkanı Abdül Batur'un, yasaların kendisine verdiği görevleri yapmak dışında, bu olayla hiçbir bağlantısı yoktur. İtilaflı tarafların, birbiriyle olan sorunları çözümsüz kaldığı noktada, Kurumumuzu bu itilafın içine çekerek, çıkar beklentisi olduğu görülmektedir. "

Danıştay kararı

Danıştay 1. Dairesinin 2009/761 sayılı kararı ise şöyle:

"Şikayet konusu eylemin somut olduğu, kişi ve olay belirtildiği, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayandığı anlaşıldığından, 4483 sayılı kanununun ilgili hükümleri uyarınca yetkili merci tarafından ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi, ön inceleme raporunda isnat edilen eylemle illiyet bağı görülenlerin 'diğer belediye görevlileri' şeklinde değil, şahıslar ve görev yerleri itibariyle belirlenmesi ve yetkili merci tarafından söz konusu ön inceleme raporu da göz önünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine oy çokluğuyla karar verildi."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.