Nükleer Düzenleme Kurumu, yetki iptali kararı verebilecek

Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği yayınlandı. Buna göre, idari para cezası ile başlayan yaptırımlar, yetki iptaline kadar gidebilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA)- Nükleer Düzenleme Kurumu’nun, nükleer tesisler, radyoaktif atık tesisleri, radyasyon tesislerine yönelik uygulayacağı idari yaptırımlar ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar; faaliyetin türü ve özellikleri, radyasyona maruz kalma riski, maruz kalınan radyasyonun büyüklüğü, zararın varlığı ve büyüklüğü dikkate alınarak dereceli yaklaşımla belirlenecek.

İdari para cezası ile başlayan yaptırımlar, yetki iptaline kadar gidebilecek. Ayrıca yetki kısıtlaması ve yetkilerin askıya alınması yaptırımları da uygulanabilecek. İdari yaptırımın belirlenmesinde, aykırılık sebebiyle herhangi bir zararın oluşup oluşmadığı ve oluşan zararın büyüklüğüne bakılacak. Aykırılığın yarattığı riskin radyasyona maruz kalma olasılığı, maruz kalınacak radyasyonun büyüklüğü gibi konular da dikkate alınacak.

Tespit edilen aykırılıkların yetkilendirilen kişi tarafından giderilme imkânı bulunmadığının ve bu durumun halkın, çalışanların, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasını tehdit edebileceğinin değerlendirilmesi durumunda idari para cezasına ek olarak Kurum tarafından verilen yetki iptal edilebilecek.