24 °C

Olay Medya ve Le Chic Fm satışa çıktı

TMSF, "Olay Medya" ve "Toprak Karo Eskişehir" ile "Le Chic Fm"in ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı

Olay Medya ve Le Chic Fm satışa çıktı
ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, "Olay Medya" ve "Toprak Karo Eskişehir" ile "Le Chic Fm"in ticari ve iktisadi bütünlüğünün satışı için ihale açtı.
TMSF'nin ticari ve iktisadi bütünlüklerinin satışlarına ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Duyurulara göre TMSF, Olay Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. ve Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş. ile Çağlar Holding A.Ş. amme borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşturulan Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satılacak.
Olay Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş., Olay TV, Olay FM, Olay Gazetesi ve Olay Trend Dergisinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki haklar, markalar, isim hakları, internet alan adları, yayın ekipman cihaz ve araçları, gazete yayın hakları ile gayrimenkul ve menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.
Muhammen bedeli 20 milyon ABD doları olarak belirlenen ihalede katılımcılardan 2 milyon dolar tutarında geçici teminat alınacak.
İhale, 7 Haziran 2010 tarihinde, saat 11.00'de TMSF'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.
Satış Komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.
Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.
Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.
Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 11 Haziran 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de gerçekleştirilecek.
Toprak Karo Eskişehir'in satışı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Toprak Karo Eskişehir'in ticari ve iktisadi bütünlüğüne de satışa çıkardı.
Fon, Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Toprak Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş., Toprak Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Toprak Seramik ve İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Toprak Dış Ticaret A.Ş.amme borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşturulan Toprak Karo Eskişehir Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satacak.
Toprak Karo Eskişehir Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkul tahsis hakkı, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş), markalar, endüstriyel tasarım ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.
Muhammen bedeli 137 milyon ABD doları olarak belirlenen ihaleye katılmak isteyenler 13 milyon 700 bin ABD doları tutarında geçici teminat verecekler.
İhale 21 Haziran 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.
Satış Komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.
Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.
Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.
Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 25 Haziran 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de gerçekleştirilecek.
Le Chıc FM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı
Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, "Le Chıc FM"in Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satacak.
Kadıköy FM Özel Radyo İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. amme borçlusundan haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere oluşturulan Le Chic FM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde  belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak.
Le Chic FM, frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak teşkil etmemek üzere kullandırılan İstanbul'da bölgesel radyo lisans başvurusu, FM vericisi ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeden oluşmakta.
Muhammen bedeli 700 bin ABD Doları olarak belirlenen ihalede geçici teminat ise 70 bin dolar olarak belirlendi.
Satış, 27 Nisan 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.
Satış Komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.
 Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.
 Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.
Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 30 Nisan 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de gerçekleştirilecek.
İhale koşulları
Olay Medya ve Toprak Karo Eskişehir ile Le Chic Fm'in ticari ve iktisadi bütünlüğü satışlarına katılmak isteyenler şartnameyi her ihale için ayrı bedel ödeyerek TMSF'den satın alabilecekler.
İhalede teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap