24 °C

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi 42 aya çıkıyor

Seçim öncesi son torba Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 33 maddelik torba teklifte çok sayıda düzenleme yer alıyor.

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi 42 aya çıkıyor

CANAN SAKARYA

ANKARA - AK Parti, Meclis'in kapanmasına sayılı günler acil düzenlemeleri içeren yeni bir torba yasa teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 33 maddelik torba teklifte sosyal yardımlardan, Tüketici Kanunu'na, vergi kanunları ile sigortacılık ve belediye mevzuatına kadar çok sayıda düzenleme yer alıyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifte, bu dönem yasalaştırılması zaman yetersizliği nedeniyle mümkün görünmeyen Aile Paketi ile Bankacılık Kanun Tasarılarında yer alan bazı maddeler torba teklife taşındı. Teklife göre, Tüketici Kanunu'nda tüketicilere konut teslimat süresinde değişlik yapılarak, ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim süresi 36 aydan 42 aya çıkarılıyor.

Ön ödemeli konut satışından, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden dönmesi halinde satıcı konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile taşınmazın teslimine 6 ay ve daha uzun bir süre kaldığı durumda sözleşme bedelinin yüzde 2'sine kadar, 6 aydan daha az bir süre kaldığı durumda ise sözleşmenin yüzde 4'üne kadar tazminat ödemesi isteyebilecek.

Vergi Usul Kanunu'na eklenen yeni bir fıkra ile elektronik ortamda tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacağı yönünde bir düzenleme yapılıyor. TRT Genel Müdürlüğünün her türlü program, haber, yapım ve yayınla ilgili olarak Anadolu Ajansı'ndan yapacağı mal ve hizmet alımları Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkarılıyor. 

Konut ve çeyiz hesabına devlet desteği

Başbakan tarafından açıklanan çeyiz hesabı ve devlet katkısı ile, konut tasarruf hesabı ve devlet katkısına ilişkin yasal çerçevenin çizilmesine ilişkin düzenlemelerde teklifte yer aldı. 27 yaşını doldurmamış mavi kart sahiplerine gönüllü katılıma dayalı Türk Lirası cinsinden açılacak hesaplarına devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısı kişilerin ilk evliliklerinde ve tek seferde ödenmek üzere 5 bin lirayı geçmeyeek şekilde ödenecek. Konut sahibi olmayanların ilk ve tek konut alımlarına destek sağlanması amacıyla TL cinsi konut tasarruf hesaplarına devlet katkısı ödenecek. Bu katkı 15 bin lirayı aşamayacak.

Yine doğum yardımları da teklifte yer aldı. Birinci çocuğa 300, ikinci çocuğa 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılacak. 

KGF'ye Hazine desteği 2 milyar liraya çıkıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun KGF'nin Hazine kaynaklı kefalet limitinin artırılacağına ilişkin geçen hafta açıkladığı düzenleme torba teklife gerdi. Buna göre Hazine'nin kredi garanti kurumlarına sağlayacağı destek tutarı 1 milyar liradan 2 milyar liraya çıkarıldı. 

Sermaye artışına vergi teşviki

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesine eklenen bir fıkra ile finans sektöründeki şirketler ve kamu şirketleri hariç şirketlerin sermaye artırımını teşvik etmek amacıyla kurum kazancından yapılacak indirimlere yeni bir fıkra daha eklendi. Buna göre, nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden bankalar tarafından açılan TL cinsi ticari kredilere uygulanan yıllık faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarın yüzde 50'si kazançtan indirilebilecek. Bakanlar Kurulu, bu oranı sıfırlayabilecek veya yüzde 100'e kadar arttırabilecek. 

Uzlaşma kapsamına girmiş belediye borçlarına faiz affı

Teklifin 15'inci maddesi ile 31 Aralık 2004 tarihinden önce uzlaşma kapsamına girmiş borçlar için bu tarihten itibaren hesaplanan gecikme zammı dahil her türlü alacaklar, takip edildikleri hesaplardan çıkarılacak.

Teklifin 16'ncı maddesi ile Sigortacılık Kanunu'nun tanımlar kısmına katılım sigortası kavramı yanı sıra, sigorta üyelik piyasaları kurmak ve yönetmek üzere kurulacak yönetici şirket tanımı eklendi.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun fiyatları etkilemek amacıyla yalan, yanıltıcı bilgi verenlere 5 yıla kadar hapis cezası öngören hükmüne, 2 yıllık alt sınır getirdi. Teklif kanunlaşırsa bu suçu işleyenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap