13 °C

PO'ya 29.4 milyon lira idari para cezası

Lisanssız olarak faaliyet gösteren 588 adet gerçek ve tüzel kişiye akaryakıt ikmali yapıldığı iddia edildi.

PO'ya 29.4 milyon lira idari para cezası

İSTANBUL - Petrol Ofisi A.Ş., Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 14 Nisan 2005 tarihinden sonra lisanssız olarak faaliyet gösteren 588 adet gerçek ve tüzel kişiye akaryakıt ikmali yapıldığı iddiası ile şirkete toplam 29 milyon 400 bin lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdiğini bildirdi.

Petrol Ofisi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında EPDK'nın idari para cezası uygulamasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, EPDK'nın 31 Ağustos 2006 tarihinde, lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ifade edilen 698 adet gerçek veya tüzel kişiye akaryakıt ikmali yapıldığı iddiasıyla, şirket aleyhine toplam 498 milyon 693 bin 80 lira (her bir bayi için ayrı ayrı 714 bin 460 lira) tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdiği, ancak söz konusu idari para cezasının iptali talebiyle açılan davalar neticesinde, önce Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, ardından da davaları esastan inceleyen Danıştay 13'üncü Dairesinin, söz konusu idari para cezalarının iptaline karar verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"4 Ekim 2010 günü İMKB 2'nci seans kapanışının ardından, EPDK tarafından şirketimize faks yolu ile iletilen yazıdan; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, EPDK'nın lisanssız bayilere akaryakıt ikmali yapılmamasına ilişkin yazısının tebliğ tarihi olan 14 Nisan 2005 tarihinden sonra lisanssız olarak faaliyet gösteren 588 adet gerçek ve tüzel kişiye akaryakıt ikmali yapıldığı iddiası ile bu defa toplam 29 milyon 400 bin lira (lisanssız olduğu ifade edilen her bir bayi için ayrı ayrı 50 bin lira) tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildiği anlaşılmaktadır."

Açıklamada, söz konusu karara, yasal tebligatın yapılmasını takiben, süresi içerisinde gerekli yasal itirazların yapılacağı belirtildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.