7 °C

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nde değişiklik

Değişiklikle polis meslek yüksekokullarına giriş, fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavları olmak üzere 2 aşamalı hale getirildi.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nde değişiklik

Polis Meslek Yüksekokullarına Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yüksekokullara alınacak öğrenci sayısı, Polis Akademisi ile Personel Dairesi başkanlıklarınca yüksekokulların kapasitesi, emniyet teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her yıl, erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı tespit edilecek. 

Öğrenci sayısı, başvuru tarihinden önce genel müdürün onayıyla kesinleşecek. Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yılki kontenjanın dışında tutulacak.

Yüksekokullara, lise ve dengi okul mezunları başvurabilecek. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçse bile "adayın kendisi ve evli ise eşinin, kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bunun işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam eden soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak" koşulları aranacak.Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların, kişisel başvuruları uygun görülen müracaat komisyonlarınca alınacak. Komisyon, birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, 3 rütbeli personel ve en fazla 20 memurdan oluşacak.Başvuruyla ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacak.

İki aşamalı hale geldi

Değişiklikle, polis meslek yüksekokullarına giriş, fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavları olmak üzere 2 aşamalı hale getirildi.Ön sağlık kontrolü ile fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda haklarında "Polis meslek yüksekokulu öğrenci adayı olamaz" kararı verilenlerin listesi, aynı gün sınav merkezince görülebilecek ilan panolarına asılarak, 3 iş günü süreyle ilan edilecek.Adayların fiziki yeterlilik kabiliyetlerinin değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Fiziksel yeterlilik sınavından 60 puandan az alan adaylar, başarısız sayılacak ve bu kişiler mülakat sınavına giremeyecek.

Mülakat sınavında, aday, verilecek konuyla ilgili gerçekleştirdiği sunumda, "konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, öz güveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi" kriterlerine göre, her bir kriter yirmişer puan olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilecek.Yönetmelikte, sınav esaslarına ilişkin talimat ve sınav şekli, alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi, duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağrılması, müracaatta istenen belgeler, ön sağlık kontrolü, sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı gibi değişikliklere de yer verildi.

Öte yandan, yönetmeliğin 13, 14. ve 16. maddeleri ise yürürlükten kaldırıldı. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap