15 °C

"Ayçiçeği üreticileri perişan"

"Ayçiçeği üreticileri perişan"

ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, ayçiçeği üreticilerinin durumuna dikkat çekerek, AK Parti'yi, Türkiye'yi tarımda dışa bağımlı hale getirmekle suçladı. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, ayçiçeği üreticilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarı döneminde tarımın desteklenmediğini ve gelir dağılımında en kötü durumdaki sektörler arasına girdiğini savundu. Çukurova, Trakya ve İç Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinin yağlı tohumlar üretimine elverişli olduğuna dikkat çeken Durmaz, petrolden sonra en çok döviz ödenerek ithal edilen kalemlerin başında yağlı tohumlar ve yan ürünleri geldiğini ifade etti. MHP'li Durmaz, "AKP iktidarları dönemindeki yanlış uygulamalarla tarım sektörü ihmal edilmiş, çiftçimiz, üreticimiz yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Sayın Bakanın övündüğü Toprak Koruma Kanunu'na rağmen, on yılda tarım alanlarında 2,5 milyon hektar bir azalma meydana gelmiştir. 2013/2014 sezonu için Trakya Birlik ve ayçiçeği alan kurumlar tarafından henüz fiyat açıklanmamıştır. Bu yıl için ayçiçeğine verilecek devlet desteği kilogram başına 24 kuruştur" dedi. Yağlı tohum eken üreticinin piyasa şartlarından etkilenmemesi ve ayçiçeği üretiminden vazgeçmemesini sağlamak için gereken tedbirlerin alınmasını isteyen Durmaz, "Ayçiçeği üreticileri perişandır. Dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini, elektriğini çiftçiye reva gören AKP, Türkiye'yi tarımda dışa bağımlı hâle getirmiştir" değerlendirmesinde bulundu. 


Hayvancılık da olumsuz etkilenecek
Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, üreticinin önümüzdeki sezon ayçiçeği ekiminden vazgeçeceği, bitkisel yağ açığı ile yağlı tohumlar küspesi ihtiyacının doğacağı ve hayvancılığın olumsuz etkileneceği uyarısında bulunan Durmaz, ucuz ayçiçeği ithalatına izin verilmeyerek çiftçinin korunması gerektiğini kaydetti. İthalata karşı alınacak koruma tedbirleri yanında, yağlık ayçiçeğinde kilogram başına 24 kuruş olan destek miktarının acilen 40 kuruşa çıkartılarak üreticinin maliyetlerinin düşürülmesini isteyen Durmaz, çiftçinin ağır girdi maliyetleri altında ezildiğini belirtti. Mazot, gübre ve elektrik enerjisindeki yüksek vergi oranlarının acilen kaldırılması gerektiğini ifade eden Durmaz, "AKP, çiftçimize 10 yıl önce verdiği sözü tutmalı tarımsal girdilerdeki KDV ve ÖTV'yi kaldırmalıdır. Türk çiftçisi, "Gemiciklerin" kullandığı mazottan kaldırılan ÖTV ve KDV'nin tarımsal girdi olarak kullandıkları mazottan kaldırılmasını beklemektedir. Tarife dışı engellerle ithalatın önlenmesi veya zorlaştırılması, uluslararası anlaşmalar mümkün kıldığı ölçüde gümrük tarifelerinin yükseltilmesi ve içeride üretime yönelik daha ciddi destekleme ve fiyat politikaları uygulanmalı, uygulanan destek ödemeleri artırılmalıdır" dedi. 
Durmaz, tarımsal altyapıya yönelik kadastro, sulama sorunu ve tarım işletmelerinin ekonomik sosyal yapısının iyileştirilmesi, gibi birçok konuda temel sorunların çözümünün sağlanması gerektiğini belirtti. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.