"Gerekirse AİHM'ye kadar taşırız"

ÖZ-DE-BİR Başkanı Faruk Köprülü, Dershaneler tasarısı yasalaşırsa AİHM'e kadar bu süreci taşıyacaklarını söyledi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Köprülü, ''Konu yasalaşırsa, istenmeyen bir noktaya gelirse önce ülkemizdeki yasal haklarımızı kullanacağız. Sonuç alınamazsa AİHM'e kadar bu süreci taşıma düşüncesi içindeyiz'' dedi.  

Dershanelerin kapatılarak özel okula dönüştürülmesine ilişkin yasal süreç hazırlıkları devam ederken, konunun taraflarının da dönüşüme tepkisi artarak sürüyor. Dershanelerin örgütlendikleri ve yaklaşık 3 bin dershaneyi temsil eden dernekler, Ulusal Dershane Dernekleri adı altında bir araya gelerek, ortak basın açıklaması yaptılar. Açıklamayı platform adına okuyan ÖZDEBİR Başkanı Faruk Köprülü, sürekli dile getirilmesine  rağmen konunun en önemli tarafları olarak kendilerinden görüş alınmamasından yakındı. Taslak hakkında bugüne kadar kendilerine resmi hiçbir bildirimde bulunulmadığını aktaran Köprülü, yapılan kısmi görüşmelerin de görüş almak amacıyla değil, ikna amacıyla gerçekleştirildiği izlenimini edindiklerini kaydetti.

"Başbakan yanlış bilgilendiriliyor"

Hükümet kanadından yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Bakanlar Kurulu gündemine gelen taslağın tekrar görüşülmesinin kararlaştırıldığına dikkat çeken Köprülü, Başbakan Erdoğan’ın televizyonda yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Sayın Başbakan konuyu eğitim reformu kapsamında değerlendirerek iyi niyetle yaklaşmakta ancak yanlış bilgilendirildiği anlaşılmaktadır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın gazetecilerin soruları üzerine “Başbakan ne diyorsa o” şeklindeki açıklamalarına da atıfta bulunan Köprülü, bu durumun bile karşı tarafın görüşlerinin alınmayacağı yorumlarına neden olduğunu bildirdi.

Dershanelerdeki öğretmenlerin Halk Eğitim Merkezleri’nde istihdam edilebileceğine yönelik planların da tutarsızlığına vurgu yapan Köprülü, “Eğer burada da aynı işlevi görecekse bizi niye kapatıyorlar?” dedi.

Köprülü bir soru üzerine, yapılan tüm çabalara rağmen, yasal düzenlemenin TBMM’den geçerek uygulamaya konulması halinde, Türkiye’deki tüm yasal haklarını kullanacaklarını bildirdi. Köprülü, bundan da bir sonuç alınamaması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu konuda yürütülen çalışmalarda, en önemli paydaşlardan biri olmalarına rağmen kendilerine görüşlerinin sorulmadığını öne süren Köprülü, Bakanlar Kurulunun olduğu gün temsilcilerle yapılan görüşmelerde yasa taslağının derneklerce kabul edilmesinin istendiğini ifade etti.  

''Sorunun sadece yüzde 25 olarak telaffuz edilen bir kesimin sorunu, bir kesimin mücadelesi gibi gösterilmesi yanlıştır'' diyen Köprülü, 3 bin civarı dershaneyi temsil eden dernekler, tüm dershane sektörü, hatta tüm özel öğretim kurumları dernek ve çevrelerinin soruna sahip çıktığını söyledi. 

''Yapıcı katkılarda bulunmak istiyoruz'' 

Konunun yeniden tarafların görüşleri de alınarak değerlendirilmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Köprülü, bakanlık bürokratlarıyla yapılacak görüşmelerde karşılıklı dayatma olmadan yapıcı katkılarda bulunmak istediklerini belirtti. 

Köprülü, ''Bu konunun çok daraltılmış seçenekleriyle bir dayatma biçiminde sunularak çözüleceğinin sanılması büyük bir yanılgıdır. Bazı basın kuruluşlarında sanki Bakanlar Kurulu sonrası dershane temsilcileriyle görüşmeler yapılmış ve mutabakat sağlanmış gibi haberler var. Bunları doğruyu yansıtmamaktadır. 

''AİHM'e taşıma düşüncesindeyiz'' 

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Köprülü, ''Bakanlıkta yapılan görüşmelerde nelerin konuşulduğu'' sorusu üzerine, sürece ilişkin kendilerinin görüşlerinin alındığını, somut önerilerin sunulmadığını kaydetti. 

''Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, özel okula dönüşmeyen dershanelere ceza yok. Başbakan Erdoğan tam tersi müeyyide olacak dedi. Bu konuda bir gelişme var mı" sorusuna Köprülü, açıklamaların çeliştiği, kendilerine konuyla ilgili somut bir teklifin gelmediği yönünde yanıt verdi. 

Köprülü, özel okula dönüşmek isteyen yüzde 75 dershane olduğu konusunun yanlış aksettirildiğini iddia ederek, ''Bakanlık, geçen yıl dershaneci arkadaşlarımıza hazırlamış olduğu soruları iletti. Bu soruların içerisinde, 'Özel okula dönüşmeyi arzu edip etmedikleri' soruldu. Doğal olarak dershaneci her arkadaşımızın ondan sonraki hedeflerinin özel okulculuk olması doğal bir süreçtir. Böyle bir soru kime gelirse gelsin, doğal olarak 'evet' şeklinde değerlendirilebilir'' diye konuştu. 

Yaklaşık 200-250 civarında dershanenin özel okula müsait olduğunu belirten Köprülü, ''Bütün dershaneleri şu an itibarıyla özel okula dönüştürsek dershaneye olan ihtiyaçı ortadan kaldırmış değiliz'' dedi. 

3 bin dershaneyi temsilen burada bulunduklarını belirten Köprülü, konunun herkesi ilgilendirdiğini söyledi. Köprülü, ''Konu yasalaşırsa, istenmeyen bir noktaya gelirse önce ülkemizdeki yasal haklarımızı kullanacağız. Sonuç alınamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar bu süreci taşıma düşüncesi içindeyiz'' dedi. 

''Bütün kapıları çalacağız'' 

''Yasanın onay sürecinde Cumhurbaşkanı ile görüşür müsünüz'' sorusunu Köprülü, ''Kendimizi her ortamda anlatma gayreti içindeyiz. Bu gayret devam edecektir. Bu açıdan bütün kapıları çalacağız'' diyerek yanıtladı. 

''Dershane müfredatına göre sınavların yapıldığı'' konusunu değerlendirmesi istenen Köprülü, okulda öğretilmeyen soruların sorulduğu yaklaşımının doğru olmadığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yanlış bilgiler ulaştırıldığını ileri sürdü. 

Köprülü, dershanlerin rantçı olarak ifade edilmesini doğru bulmadıklarını ifade ederek, dershanelerin bu hizmeti zorlayarak yapmadığını, veli ve öğrencilerin isteyerek geldiğini söyledi.  

Bu büyük yarış içinde Fen ve Anadolu lisesi öğrencilerinin dershaneye gitmesinin yadsınmaması gerektiğini öne süren Köprülü, dershanelerin yarışın o ilk dilimindeki öğrencilere de hizmet verdiğini belirtti. 

''Halk eğitim merkezlerinde açılacak kurslar dershanelerin yerini tutabilir mi'' sorusunu Köprülü, bu kurslarla ilgili bir endişe taşımadıklarını, önceden bunun denendiğini, bu kurslara öğrencilerin rağbet etmediğini öne sürdü. 

Etiketler