2 °C

"İhracatı destekleyecek tedbirler alınmalı"

TEPAV, ihracattaki artışın büyüme oranlarındaki kadar hızlı gerçekleşmediğine dikkat çekti.

"İhracatı destekleyecek tedbirler alınmalı"

ANKARA - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Türkiye'nin büyümedeki yüksek performansını sürdürebilmesi için ihracatta artışı gözetecek tedbirler alınması gerektiğini bildirdi.

TEPAV'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin büyümedeki yüksek performansını sürdürebilmesi için özel sektör yatırımlarındaki artışın devamlılığını sağlayacak ve ihracatta artışı gözetecek tedbirler alması gerektiği, aksi taktirde üçüncü çeyrekten itibaren baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla büyüme oranlarının düşmesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Açıklamaya göre, TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Sarp Kalkan ve Araştırmacı Hüseyin Ekrem Cünedioğlu tarafından hazırlanan "İkinci çeyrekte krizden çıktık mı? Rakiplerimizi geçebildik mi?" başlıklı politika notu yayımlandı.

Çalışmada, Türkiye'nin büyüme performansı, küresel üretimin yüzde 87'sini, ihracatının ise yüzde 76'sını gerçekleştiren 35 ülkenin büyüme performansı ile birlikte değerlendirildi.

Değerlendirmeye göre, Türkiye 2010'un ilk iki çeyreğinde çift haneli büyümeyi başararak kriz öncesi üretim düzeyini yakaladı. Bu toparlanma sayesinde Türkiye, kriz öncesi üretim düzeyini yakalayabilen 14 ülke arasında 12. sırada yer aldı.

İlk dönemde hızla daralmasına rağmen üretim düzeyini kriz öncesi düzeye çıkaran başka bir ülkenin olmaması Türkiye'nin başarısının en önemli göstergesi olarak değerlendirildi. Ancak, toparlanmanın hızı 2001 krizi ile karşılaştırıldığında daha yavaş olduğu belirlendi.

İhracat performansı

TEPAV'ın Politika Notunda Türkiye'nin hızlı büyümesinin kaynakları incelendiğinde krizden çıkışı sağlayan iç tüketime ve ikinci çeyrekten itibaren hareketlenen özel sektör yatırımlarına bağlı bir büyümenin olduğu gözlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüketimin büyüme oranına katkısı yüzde 48, yatırımların katkısı yüzde 57 oranındadır. İç tüketimde kriz öncesi düzey aşılırken, özel sektör yatırımları kriz öncesi düzeyin yüzde 5,7 altındadır. İç tüketimde ve yatırımlarda olumlu seyir sürerken, net ihracat büyümeyi yüzde 16 oranında daraltıcı etki yaratmıştır.

Bunda dış talebin yavaş toparlanmasından dolayı ihracatın istenen düzeye çıkamaması etkili olduğu kadar sanayinin ithal ara girdi gereksiniminden dolayı ithalatın hızlı artışı da etkili olmuştur.

İhracat performansı açısından Türkiye'nin 35 ülke arasındaki konumuna göre, Türkiye birinci dönemde yüzde 34,6'lık ihracat düşüşüyle en hızlı kaybeden dokuzuncu ülke olmuştur. Toparlanma döneminde (ikinci dönem) ise ihracatını yüzde 23,9 artırmayı başarmıştır. Ancak, ihracattaki bu artış büyüme oranlarındaki kadar hızlı gerçekleşmemiştir. Türkiye, ihracat artış sıralamasında ancak 17. sırada yer alabilmiştir."

Tedbir alınmalı

Değerlendirmede Türkiye'nin büyümedeki yüksek performansını sürdürebilmesi için özel sektör yatırımlarındaki artışın devamlılığını sağlayacak ve ihracatta artışı gözetecek tedbirler alması gerektiği vurgulandı.

İhracatta kalıcı bir artışın sağlanabilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilebilmesi için de stratejik bir yaklaşımın geliştirilmesinin son derece önemli olduğuna işaret edilen politika notunda, bunun da sağlıklı bir sanayi stratejisine ihtiyacı artırdığı belirtildi.

Ekonomide 2007'den beri ötelenen reformların hayata geçirilmesiyle sanayinin rekabet gücünün artırılması ve yüksek büyüme oranlarının devamlılığının sağlanabileceğine dikkati çekilen notta, "Aksi taktirde üçüncü çeyrekten itibaren baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla büyüme oranlarının düşmesi beklenebilecektir" denildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.