7 °C

"Rusya ve Orta Asya'da sanayi bölgeleri yaratılmalı"

DKİB YKB Gürdoğan, ihracatçılar olarak uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmak ve maliyetleri düşürmek gerektiğini söyledi.

"Rusya ve Orta Asya'da sanayi bölgeleri yaratılmalı"

TRABZON - Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya ve Orta Asya'da, KOBİ'ler için altyapısı hazırlanmak koşuluyla Türk Organize Sanayi Bölgeleri yaratılması ve bu bölgelerin anlaşmalarla garantilenmesi gerektiğini belirtti.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümüne denk gelen 2023 yılı için Dış Ticaret Müsteşarlığınca 500 milyar dolar ihracat hedefi koyulduğunu ifade etti.

Bu hedefe ulaşmak için ihracatçılar olarak uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmak ve maliyetleri düşürmek gerektiğini kaydeden Gündoğan, şöyle devam etti:

"Aşmamız gereken bu yüksek maliyet sorununun nedenlerine bakıldığında, ilk sıralarda yüksek enerji, işgücü ve lojistik maliyetlerinin geldiği görülmektedir. Sorunun çözümü ise enerji ve işgücü maliyetlerinin düşük olduğu pazarlarda üretimin teşvik edilmesinden geçmektedir. Bu sayede ucuz işgücü ve enerji temini sağlanacak, ayrıca firmalarımız için önemli bir yekün teşkil eden nakliye maliyetleri de ortadan kalkmış olacaktır. Bu kapsamda Rusya ve Orta Asya bölgelerinin incelenmesi ve bu ülkelerde eksikliği olan üretim tesislerinin tespit edilmesi, akabinde ihtiyaç olan ürünlerin ihracat yoluyla temin edilmesi yerine ürünlerin doğrudan söz konusu ülkede üretilmesine yönelik bir çalışma yapılmalıdır. Böylece ürün üretildiği ülkede tüketilecek ancak kazanılan para ülkemize geleceği için Türkiye'ye dolar ithalatı yapılmış olacaktır. Bu proje için firmalarımızın öncelikli ihtiyacı devlet garantisi ve finansmanıdır."

İlk aşamada devletler arası işbirliği ile ilgili ülkelerde yer tahsis edilmesi sağlanarak Rusya ve Orta Asya'da KOBİ'ler için altyapısı hazırlanmak koşuluyla Türk Organize Sanayi Bölgeleri yaratılması ve bu bölgelerin anlaşmalarla garantilenmesi gerektiğini belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 Türk sermayesi veya ilgili ülke ile ortak olarak kurulacak, yönetim yapısı ve altyapısı ülkemizdeki ile benzerlik gösteren bir organize sanayi bölgesinde üretim yapan KOBİ'lerimiz, ürünlerini bahse konu pazarlara taşımak yerine gerekli teçhizatı bölgeye götürmek suretiyle mevcut hammaddenin işlenmesini gerçekleştirecek. Böylece hem hammadde ve enerji maliyetlerini hem de işgücü ve nakliye masraflarını düşürerek lojistik ve maliyetlerde üstünlük sağlayacaktır. Bununla birlikte ülkemizde atıl işgücü ve teçhizatın bahse konu ülkelerde kullanılması da projenin bir başka artısıdır. Bahse konu pazarlarda görülen boşluğun KOBİ'lerimiz tarafından doldurulmasına yönelik proje için ikinci aşama ise finansmandır ve bu aşamada kendini geliştirme çabası içinde olan işletmelerimizin devlet desteğine ihtiyacı vardır. Uygun koşullarla verilecek devlet kredileri projenin gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla 2023'de 500 milyar ihracata ulaşılması firmalarımıza basamak teşkil edecektir."

DKİB olarak, ihracata vizyon hazırlayacak bu gibi projeler önerdiklerini kaydeden Gürdoğan, yetkilileri, gerekli araştırmaların yapılmasının ardından pazarların tespit edilerek gerekli görüşmelere başlanmasına ve yurtdışı yatırım projeleri konusunda firmalara destek olmaya davet etti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.