Rektör istediği gibi memurun yerini değiştiremeyecek

Pamukkale Üniversitesi'nde görev yapan memur, rektörün siyasi ve kişisel amaçla görev yerini değiştirmesi üzerine açtığı davayı kazandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezinde görev yapan memur, rektörün görev yerini değiştirmesi üzerine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, rektörün, memurların görev yerini değiştiremeyeceğine hükmetti. Memur açtığı davada gerekçe olarak, söz konusu işlemde ihtiyacın somut bir şekilde ortaya konmadığını, siyasi ve kişisel amaç güdüldüğünü belirtmişti.

Türk Sağlık-Sen tarafından açılan davada mahkeme rektörün, memurun görev yerini değiştiremeyeceğine hükmetti. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezinde görev yapan Türk Sağlık-Sen şube yönetim kurulu üyesi Hasan Baysal’ın görev yerinin Güneş binası olarak değiştirilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açıldı. Sendika açtığı davada söz konusu işlemde ihtiyacın somut bir şekilde ortaya konmadığını, siyasi ve kişisel amaç güdüldüğünü ifade etti.

Davayı görüşen Denizli İdare Mahkemesi verdiği kararda; gerektiği hallerde Yükseköğretim Kanununun üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerinde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmeyi veya bunlara yeni görevler vermeyi rektörün görevleri arasında saydığını belirtti. Kararda; “Rektöre tanınan bu yetkinin; öğretim elemanlarının veya diğer personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli bir sürelerle geçici olarak görevlendirmelerini içeren yetki olarak düzenlendiği, bir nakil maddesi olarak kullanılamayacağı açıktır” denildi.

Mahkemenin verdiği kararda söz konusu yer değişikliği ile yapılan görevlendirmede ‘neden davacının seçildiğinin ve davacının neden süresiz olarak görevlendirilmesinin yapıldığının’ nedeni ile ilgili idarenin somut delil ortaya koyamadığı belirtildi. Bir önceki görev yerine yeni atama yapılmasının da davacının önceki görev yerinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunu gösterdiği kaydedildi. İdarenin söz konusu işleminin hukuka uyarlılığının bulunmadığı belirtilerek söz konusu görevlendirme işlemi mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme Hasan Baysal’ın tazminat talebini de yerinde bularak mahrum kaldığı özlük ve parasal haklarının dava tarihinden itibaren yasal olarak ödenmesine hükmetti.

Davayı değerlendiren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “ Hukuken geçerli sebepler olmadan, Çalışanda rıza göstermeden memurların görev yerinin değiştirilemeyeceği ortaya konulmuş, Rektörün bile buna hakkı olmadığına dikkat çekilmiştir. Bu nedenle idareler personelleri keyfi olarak görevlendirmekten vazgeçmelidirler” dedi.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir