Resmi Gazete

22 Ekim 2012 Tarihli ve 28449 Sayılı Resmî Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3796    KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Güzel Sanatlar Fakültesinin Kapatılması Hakkında Karar
2012/3829   İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu İkiztepe-Konak, Doğanlar-Konak Tüneli Bağlantı Yolları Arasında Yer Alan Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER
—  Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Uluslararası Antalya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitim Programı Yönetmeliği
 
 
İLÂNLAR
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri