Resmi Gazete

23 Ekim 2012 Tarihli ve 28450 Sayılı Resmî Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI
—  Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
SINIR TESPİT KARARI
—  Sınır Tespitine Dair Karar
 
İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI
—  İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar
 
YÖNETMELİKLER
—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği
—  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞ
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/59)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/82, K: 2012/34 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/71, K: 2012/90 Sayılı Kararı
 
İLÂNLAR
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Bu konularda ilginizi çekebilir