7 °C

Resmî Gazete

Sayı:28508

Resmî Gazete

 

MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI
2012/4019   Rize Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar
 
YÖNETMELİKLER
—    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Gediz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    KTO Karatay Üniversitesi Konya, Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—    KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—    Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği
—   Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Süleyman Demirel Üniversitesi Uyku Bozuklukları Tanı, Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—    Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
—    Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
—    Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
—    Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
—    Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—    Uçtan Emişli Santrifüj Pompalar (Beyan Basıncı: 16 Bar)-Kısa Gösterilişi, Anma Çalışma Noktası ve Boyutları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 2858) (No: MSG-MS-2012/41)
—    Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Tamamen Sarılmış Kompozit Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS EN 12245+A1) (No: MSG-MS-2012/42)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/28)
—    Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/3)
 
KURUL KARARLARI
—   Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 22/10/2012 Tarihli ve 2012/25 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
—   Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile Eylem Planı (2013-2015)’nın Kabulüne Dair 21/12/2012 Tarihli ve 2012/32 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap