17 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28621

Resmî Gazete

  

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI


2013/4469  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2013/4534  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

—   Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile  Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Akdeniz Üniversitesi Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Hacettepe Üniversitesi Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetlerinde Sınıflama ve Kodlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Kreatif Ekonomi, Kültür Endüstrileri ve Kreatif Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-04)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-4)

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)

—   2013 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2013 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2013 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2013 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

—   Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

—   Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

—   Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/6)
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap