16 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28622

Resmî Gazete


    

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR


6456      Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6457     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM KARARI

1033     Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

GÖREVLENDİRME KARARI


—  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Görevini Yürütmek Üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan KARATAŞ'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sayıştay Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2013/2)

 

KURUL KARARI

—   01/12/2012 Tarihli ve 28484 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 28/11/2012 Tarihli ve 7108 Sayılı Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/65, K: 2012/128 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/2 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2013/2 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2013/4, K: 2013/35 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/129, K. 2013/40 Sayılı Kararı

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap