26 °C

Resmî Gazete

Sayı: 28630

Resmî Gazete

MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/4415   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Oylanması Hakkında Karar

2013/4419   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4455   Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2013/4472   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4479   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/ 4498  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2013/4499   Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2013/4501   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4502   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4505   Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2013/4506   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4507   Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2013/4511   17/1/2013 Tarihli ve 6400 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4435   Gaziantep  İli, Şehitkamil İlçesi, Aydınlar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4437   Sinop  İçmesuyu Projesi Yapımı Maksadıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4452   Ankara  İli, Keçiören İlçesi, Güzelyurt, 23 Nisan, Bademlik, Şenyuva ve Kanuni Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4529   154 kV Karakuz HES-Toroslar TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4535   Gelibolu-Gökbüet İçmesuyu Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Güzergâh ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4552     193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2012/4553    Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Adıyla Yeniden Teşkilatlandırılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

2013/4554   Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

— Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Millî Savunma ile Orman ve Su  İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Flanşlar ve Bağlantıları ile İlgili Tebliğ (TS EN 1092-2) (No: MSG-MS-2013/8)

—   İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/16)

—   İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/18)

—   İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/20)

—   İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/21)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 2013/60, 63, 64, 66, 67, 68, 70 Sayılı Kararları

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap