11 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28643

Resmî Gazete    

MEVZUAT


YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI


1035     Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Laboratuvarları A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-09)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-5)

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü'nün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2007-02)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-6)

—  Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/16)

—  Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/17)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/79 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/80 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/81 Sayılı Kararı

 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap