3 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28728

Resmî Gazete


 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA


2013/5156  Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kırgızistan Cumhuriyeti’ne 28 Haziran 2012 Tarihli Hibe Anlaşması ile Sağlanan 6.000.000 ABD Doları Tutarındaki Hibenin Kullanım Alanının Genişletilmesine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tadilat Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARI


2013/5198  8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI


2013/5197   Vali Atamaları Hakkında Karar
— Millî Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 

YÖNETMELİKLER


— Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
—  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Amasya Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği
—  Başkent Üniversitesi Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü Yönetmeliği
—  Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.