7 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28933

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5992     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2014/5993     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Aile ve Sosyal Politikalar, Kültür ve Turizm ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/16)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/17)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 28/2/2013 Tarihli ve E: 2011/21, K: 2013/36 Sayılı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 1/3/2014 Tarihli ve 618 Sayılı Kararı

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.