21 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28970

Resmî Gazete


    

MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6090      Bursa İli, Yenişehir İlçesinde Tesis Edilecek Yenişehir TSE Otomotiv Test Merkezinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6091      2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

2014/6093      İstanbul İlinde Yürütülen Kasımpaşa-Sütlüce Tünel Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2014/6094       Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair Yönetmelik

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap