9 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29024

Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6361    Rize İlinde Kurulacak Melikom Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6362    İzmir İli, Çeşme İlçesinde Kurulacak Alaçatı Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6364    380 kV Yukarı Kaleköy HES TM-Aşağı Kaleköy HES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Akdeniz Üniversitesi Anne-Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

—   Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 6/5/2014 Tarihli ve 2014/5 Sayılı Kararı

—   Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 30/5/2014 Tarihli ve 202 Sayılı Genel Kurul Kararı

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.