7 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29029

Resmî Gazete


 

MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

—  Garanti Belgesi Yönetmeliği
—  Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
—  Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği
—  6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞ

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 365)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2913 Sayılı Kararı
—  Yüksek Seçim Kurulunun 11/6/2014 Tarihli ve 2952 Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.