4 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29036

Resmî Gazete


 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI


2014/6408   154 kV Denizli I-Denizli IV TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6431    İzmir İlinde Tesis Edilecek Tire Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6432    İzmir İli, Buca İlçesi, Seyhan (Tapuda Kızılçullu) Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Kalan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne Olan Tahsisinin Kaldırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar
2014/6434    Ankara İlinde Kurulacak Kalecik Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla İlgili Taşınmazın Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6448    İzmir İlinde Tesis Edilecek Kirazlı Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


—  Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİK


—  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
 
TEBLİĞ


—  Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.