7 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29067

Resmî Gazete


MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Kastamonu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Sakarya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.