13 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29082

Resmî Gazete

 


MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2014/6604  1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ile Bu Sözleşme’nin 1988 Protokolü’ne Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Kararları ile Getirilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6605   Artvin İlinde Tesis Edilecek Şavşat Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6607   Balıkesir İlinde Tesis Edilecek Poyraz Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6608   Trabzon İlinde Tesis Edilecek Saman Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6625   154 kV İzmit 380-Kandıra OSB-Kandıra RES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6659   380 kV Vize 380 Havza Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6660   380 kV (Hamitabat-Alibeyköy) Brş.N.-Vize 380 Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6661   Trabzon İlinde Tesis Edilecek Mavi Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Maçka Havza TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6677   380 kV Aşağı Kaleköy-Batman 2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6703    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 
ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—  Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
—  Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliği
—  Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/35)
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/66 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve E: 2013/150, K: 2014/132 Sayılı Kararı
 
YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.