12 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29083

Resmî Gazete


 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/6593     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
2014/6606     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2014-2016 Yıllarına İlişkin Kültür ve Sanat Alanlarında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar
2014/6641     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Avrupa İşleri Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
2014/6683     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
 
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2014/6656     22/4/2014 Tarihli ve 6533 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin İlişik Çekinceler ve Beyanlar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6597     Bolu İli, Göynük İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların İR:5359 Ruhsat Numaralı Kömür Sahasında Yürütülecek Dekapaj ve Kömür Üretim Faaliyetleri Kapsamında, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6609     154 kV Aladağ Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6610     Giresun İlinde Tesis Edilecek Çay Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6611     Giresun İlinde Tesis Edilecek Koçlu Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6612     Iğdır İlinde Tesis Edilecek Bayra Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6613     Kırıkkale İlinde Tesis Edilecek Köprükale Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6615     380 kV İzmir Havza TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Tesis Edilecek 380 kV (Soma-Aliağa 2) Brş.N-İzmir Havza TM Enerji İletim Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6623     2014 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Çine Projesi Kapsamında Koçarlı Bağarası Sulaması 1. Kısım İnşaatı İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6626     154 kV Mersin 3 Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6628     Muğla İlinde Tesis Edilecek Geriş Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6630     154 kV Alanbaşı Havza  Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6654     İzmir İlinde Tesis Edilecek Fuatres Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6673     Muş İlinde Tesis Edilecek Alparslan II Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6674     380 kV Kızıltepe-Viranşehir 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6675     380 kV Cizre-Kızıltepe Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6676     380 kV Çorlu TM İrtibatları Projesi Kapsamında Tesis Edilecek Enerji İletim Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI

—   Gençlik ve Spor ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—   Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik
—   Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Yabancı Ülke ve Kuruluşlara Yapılacak Savunma ve Güvenlik Amaçlı Hibe ve Yardım Ödemelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/24)
—   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.