12 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29088

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6532   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI

2014/6707   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
—  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—  Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/24/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlara Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/67/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)
—  Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
—  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
—  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Taşınmaz Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği
—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde (SGM-2013/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2014/25)
—  Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.