7 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29090

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
TBMM KARARI

1069  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6576  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
2014/6577  Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Milli Eğitim Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

2014/6578  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Mülkiye Müfettişliğine Atanma ve Yetiştirilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
—   Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—   BENART Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/29)
—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/71 Sayılı Kararı
—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/73 Sayılı Kararı
—   Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
KURUL KARARLARI

—   İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulması ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 25/7/2014 Tarihli ve 2014/2 Sayılı Kararı
—   Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 4. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.