12 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29094

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
—  Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/70)
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/71)
—  Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/74 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/75 Sayılı Kararı
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.