23 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29132

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6785    6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar
2014/6787    2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİK

2014/6813    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/79)
—  İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/46)
—  Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)
—  6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 1)
 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap