13 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29176

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİK

—  Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/83)
—  Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2014/51)
—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117)
—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)
—  Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/6)
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/112 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/113 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/114 Sayılı Kararı
—   Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.