16 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29176

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİK

—  Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/83)
—  Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2014/51)
—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117)
—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)
—  Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/6)
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/112 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/113 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/114 Sayılı Kararı
—   Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 
 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.