26 °C

Resmi Gazete'de bugün

Sayı: 28498

Resmi Gazete'de bugün

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

 
-  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
 
-  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
 GENELGELER
 
-  Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 
-  Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi ile İlgili 2012/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 
İLÂNLAR
 
a - Yargı İlânları
 
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
 
c - Çeşitli İlânlar
 
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap