6 °C

Resmi Gazete'de bugün

Sayı: 28505

Resmi Gazete'de bugün

 

 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
  
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
2012/3951      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar
 
2012/3956      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliğine İlişkin Uygulama Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar
 
2012/4003      Türk-Belarus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar
 
2012/4016      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında “Bakü-Tiflis-Kars” Yeni Demiryolu Hattının “Kars-Akhalkalaki” Kısmı Üzerinde Gürcistan’da Yapılması Planlanan Demiryolu Tüneli İnşaatının Kolaylaştırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
  
 BAKANLAR KURULU KARARI
 
2012/3997      Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar
 
 YÖNETMELİKLER
 
2012/4018      Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 
- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği
 
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
KURUL KARARI
 
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/12/2012 Tarihli ve 5108 Sayılı Karar
 
 İLÂNLAR
 
a - Yargı İlânları
 
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
 
c - Çeşitli İlânlar
 
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.