7 °C

Resmi Gazete'de bugün

11 Mayıs 2013 Tarihli ve 28644 Sayılı Resmî Gazete

Resmi Gazete'de bugün

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

— KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 354)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/5/2013 Tarihli ve 2013/82 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/5/2013 Tarihli ve 2013/83 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap