Resmi Gazete'de bugün (10 Haziran 2020)

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

41 ilin valisi değişti…

-18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

-İçişleri Bakanlığı, Personel, Göç İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık genel müdürlüklerine, Teftiş Kurulu, Strateji Geliştirme, AB ve Dış İlişkiler Dairesi, Destek Hizmetleri Dairesi başkanlıklarına da atama yapıldı

Vali atamalarıyla, 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı, Personel, Göç İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık genel müdürlüklerine, Teftiş Kurulu, Strateji Geliştirme, Avrupa Birilği ve Dış İlişkiler Dairesi, Destek Hizmetleri Dairesi başkanlıklarına da atama yapıldı.

Cumhurbaşkanının, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valiliğine, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Valiliğine, Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valiliğine, Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valiliğine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valiliğine, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valiliğine, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valiliğine, Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir Valiliğine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valiliğine, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valiliğine, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur Valiliğine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valiliğine, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Valiliğine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valiliğine, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valiliğine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valiliğine, Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Valiliğine, Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valiliğine, Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valiliğine, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valiliğine, Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valiliğine, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valiliğine, Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun Valiliğine atandı.

Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valiliğine, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valiliğine, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valiliğine, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valiliğine, Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valiliğine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valiliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valiliğine getirildi.

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık Elazığ Valiliğine, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas Erzincan Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valiliğine, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Nevşehir Valiliğine, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliğine, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valiliğine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valiliğine, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz Osmaniye Valiliğine ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valiliğine atandı.

Merkeze alınan valiler

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Denizli Valisi Hasan Karahan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Samsun Valisi Osman Kaymak, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Aksaray Valisi Ali Mantı ve Karaman Valisi Fahri Meral mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alındı.

Genel Müdür, daire başkanı atamaları

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına yapılan atamalar ile İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Başmüfettişi Turan Ergün Teftiş Kurulu Başkanlığına, Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Şefik Aygöl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Müfettişi Mehmet Mut Strateji Geliştirme Başkanlığına, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ve Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atandı.

Ertelenen elektrik ve/veya doğal gaz bedellerinin finansman maliyeti Enerji Bakanlığı bütçesinden karşılanacak

Umumi hayata müessir afetler nedeniyle en fazla bir yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatına ilişkin, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2020 yılından geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra ertelemeye yönelik kapsam ve süre belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere tebliğ edecek.

Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içinde EPDK’ya iletecek. Başvuru ekinde talebi tevsik eden bilgi ve belgeler yer alacak. EPDK, Şirketlerden ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek.

Finansman maliyetleri hiçbir şekilde ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını geçemeyecek.

İlgili aya ait oluşan finansman maliyetleri, Şirketin başvurusundan itibaren 7 iş günü içinde EPDK tarafından hesaplanarak ilgili Şirketin banka hesap bilgileri ile birlikte Bakanlığa gönderilecek. EPDK’nın ilgili Şirketten ilave bilgi ve belge istemesi halinde, bu fıkradaki süre istenen bilgi ve belgelerin sunulmasından itibaren başlayacak.

Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi müteakip 5 iş günü içinde ilgili Şirketlerin hesabına aktaracak.

Finansman maliyeti hesaplamalarına esas değerler ile uygulama dönemi içinde gerçekleşen değerler arasında oluşan fark tutarlar, EPDK tarafından Bakanlığa yapılacak finansman maliyeti ödeme bildirimlerinde dikkate alınacak.

Bakanlık ile ilgili Şirket arasında gerçekleşen ödeme ve geri ödeme işlemlerine ilişkin bilgiler, Bakanlık tarafından EPDK’ya bildirilecek.

Meslek kuruluşları hariç bütün kamu kurum ve kuruluşları tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alındı

Özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları ve bunların döner sermayeleri, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alındı.

Bu kapsama özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkları dahil edilmedi.

Cumhurbaşkanının, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamında, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ödeme ve tahsilat işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında açılmış hesapları dışında kalan hesaplarda tutulan mali kaynakları ile özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu haricindeki fonlar dahil bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliğinde Değerlendirme Kurulunun yapısı yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliğinde Değerlendirme Kurulunun yapısı yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanlığınca verilecek Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin esas ve usullerini belirleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri verilecek kişi veya kurumları değerlendirmek üzere; Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Değerlendirme Kurulu olarak görev yapacak. Değerlendirme Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu başkanvekili başkanlığında kurulun diğer üyelerinden oluşacak. Kurul, salt çoğunlukla toplanacak, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile karar alacak. Oylama gizli yapılacak. Değerlendirme Kurulu, Cumhuriyet Bayramı'ndan iki ay önce toplanarak bayram öncesi çalışmalarını tamamlayacak. Kurul'un sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yerine getirilecek.

Yürürlükten kaldırılan 17 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte, Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanının onayı ile dokuz kişiden fazla olmamak üzere aşağıda belirtilen kişilerden oluşuyordu. Kurulda Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı personelinden uygun görülen sayıda kişi veya kişiler, kültür ve sanat alanındaki eser ve çalışmaları ile tanınmış kişiler arasından Cumhurbaşkanlığınca uygun görülecekler görev yapıyordu.

Yeni yönetmelikte adaylar eski yönetmelikte olduğu gibi hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yüceltilmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları arasından Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

Kurul, değişik kültür ve sanat dalları arasından asgari 5, azami 9 aday belirleyip Cumhurbaşkanının onayına sunacak. Eski yönetmelikte “Kurul kararları Cumhurbaşkanının onayına sunularak ödülü almaya hak kazananlar belirlenir” hükmü vardı. Cumhurbaşkanı, kazanan kişi veya kurumları belirleyecek. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte olduğu gibi ödül kazanamayan adaylar açıklanmayacak. Ödül, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ve daha önce ödül alanlar aday olarak gösterilemeyecek.

Eski yönetmelikte olduğu gibi kişi veya kurumlara Cumhurbaşkanı tarafından ödül olarak madalya ve berat verilecek. Ödül almaya hak kazananlar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında açıklanacak. Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda ödül, kanuni mirasçılarından birine verilecek. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü, Değerlendirme Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınacak.

Cumhurbaşkanı, ödül töreninin zamanı ve yerine belirleyecek. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte ödül töreninin zamanı ve yerini Genel Sekreter saptıyordu.

Kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaçlarını DMO’dan karşılayacak

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü ana statüsünde yer alan mal ve hizmetlerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenerek ilan edilecek olanları ilanda belirtilen tarihten itibaren DMO aracılığıyla temin etmeleri zorunlu tutuldu.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce Karşılanması Hakkındaki kararı yürürlüğe girdi.

Milletlerarası anlaşmalar…

Enerji sektörü teknik yardım programı hibe anlaşmasının kapanış tarihi 28 Mayıs 2021’e uzatıldı…

Türkiye ile Avrupa Birliği Katılım öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu yöneticisi olarak hareket eden Dünya Bankası (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) arasında 19 Haziran 2015 tarihinde imzalanan hibe anlaşmasında yer alan enerji sektörü teknik yardım programı –Faz 2 Projesinde yer alan kapanış tarihi 28 Mayıs 2021 tarihe uzatıldı.

Uzatmaya ilişkin mektup teatisi yoluyla imzalanan tadil protokolünün 28 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, anlaşmanın kapanış tarihi 28 Mayıs 2021 olarak belirlendi. Kapanış tarihi öncesinden yapılan uygun harcamalar, Dünya Bankasından 28 Eylül 2021 günü mesai bitimine kadar alınan çekiş başvuruları için hibe kullandırılmaya devam edilecek.

Resmi Gazete’de bazı uluslararası anlaşmaların yürürlüğe giriş tarihleri de yayımlandı.

Buna göre, 26 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan 2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması 3 Haziran 2020’de,

Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2013 Yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Finansman Anlaşmasında Yer Alan Operasyonel Uygulama ve Ödemelere Dair Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Protokol 27 Mayıs 2020’de,

7 Şubat 2019’da Lefkoşa’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü 13 Mart 2020’de,

Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması 11 Mart 2020’de yürürlüğe girdi.

Lisansüstü öğrencilerine iki dönem ek süre verildi

Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek.

Verilen bu ek süreler azami süreden sayılmayacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Küresel salgın nedeniyle ALES puanına ilişkin şart 2 Ocak 2021 tarihine kadar uygulanmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 150 milyon liralık iki reklam ihalesi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan toplam 100 adet üstgeçitin alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 90 milyon lira muhammen bedel ve 3 yıl süreyle, mevcut ve tesis edilecek olan 2 bin adet raket tipi reklam uygulaması ile 400 adet megalight tipi reklam uygulamasını 60 milyon lira bedel ve 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi işini kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkardı.

Her iki ihale için yüzde 3 oranında geçici teminat alınacak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarına göre, her iki ihalenin de yeterlilik başvurusu 22 Haziran 2020 saat: 12.00’ye kadar Reklam Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy / İstanbul’a yapılacak.

Son teklif verme süresi 24 Haziran 2020 saat: 10.00’da sona erecek olan ihaleler, 24 Haziran 2020 saat: 11.00’de Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Devlet Demiryolları, 79 makinist alacak

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, sözleşmeli makinist (yardımcı makinist) pozisyonunda çalıştırılmak üzere açıktan atama yoluyla 79 personel alacak.

Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 8 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Giriş Sınavına başvuracak adaylar istenen belgeleri şahsen veya posta yolu ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ulaştırılacaklar.

Adayların tren makinisti ehliyetine sahip, ilgili okullardan mezun, mezun olunan öğrenim düzeyi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden KPSS’den en az 70 puan almaları gerekiyor.

Yazılı ve sözlü sınavı kazanan adayların 18’i Divriği Depo Müdürlüğünde, 10’u Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğünde, 7’si Soma Depo Şefliğinde, 6’sı Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğünde, 6’sı Tavşanlı Depo Müdürlüğünde, 4’er kişi Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü, Kars, Tatvan, Van depo şefliklerinde, Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğünde, 3’er kişi, Kayseri, Çatalağzı, Çankırı ve Karabük Depo müdürlüklerinde çalıştırılacaklar.