16 °C

Resmi Gazete'de bugün (10 Temmuz 2020)

10 Temmuz 2020 tarihli ve 31181 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete'de bugün (10 Temmuz 2020)

-Atama kararları…

Cumhurbaşkanı Danışmanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Danışmanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor bakanlıklarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanının atama kararlarına göre, Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Muğla İl Müdürlüğüne Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Amasya İl Müdürlüğüne Ahmet Kurt, Tekirdağ İl Müdürlüğüne Ülkü Uslu, Osmaniye İl Müdürlüğüne Hamit Coşkun getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Mustafa Koç, Ankara İl Müdürlüğüne Mustafa Çelik, Artvin İl Müdürlüğüne Mustafa Demirkıran, Bingöl İl Müdürlüğüne Mahmut Danayiyen, Bilecik İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir, Karaman İl Müdürlüğüne Ali Osman Bebek, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Cemil Boz, Karabük İl Müdürlüğüne Coşkun Güven, Kırklareli İl Müdürlüğüne Emrah Yüksel Babuşcu, Malatya İl Müdürlüğüne Ebu Bekir Kayhan, Kilis İl Müdürlüğüne Bahattin Yetim, Sakarya İl Müdürlüğüne Arif Özsoy ve Samsun İl Müdürlüğüne de İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun atamaları yapıldı.

İstanbul AKM ve Ankara CSO konser alanlarının işletilmesi…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Alanları işletmelerinin yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakan Onayı ile belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yozgat Bozok OSB 123 hektarlık alandaki altyapı işini ihaleye çıkardı

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile 123 hektarlık alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edecek.

OSB’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 123 hektar alanda, yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işinin keşif bedeli 35 milyon 220 lira olarak belirlendi.

İhale, 23 Temmuz 2020 saat: 10.00’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-Ankara’da yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Kreş yapımı için arsa satacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya İlçesi, Çayyolu-1 Mahallesi 5 bin 606 metrekare büyüklüğündeki arsasında Çayyolu Engelsiz Kreş İnşaatı Yapımı İşi için Yenimahalle İlçesi, Ergazi Mahallesindeki 10 bin 330,50 metrekare büyüklüğündeki arsasını ihaleye çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihale 27 Temmuz 2020 saat: 14.00’de Dikmen Caddesi, Yeşilvadi Sokak No: 8/C, Dikmen-Çankaya/Ankara adresinde Kat: 1 No: 2’de yer alan “Toplantı Salonu” nda yapılacak.

İlana göre, brüt inşaat alanı 5 bin 266,64 metrekare olacak kreşin yaklaşık inşaat maliyeti KDV dahil 15 milyon 137 bin 827,95 lira, satılacak arsanın tahmini arsa değeri ise 12 milyon 499 bin 905 lira.

Bursa Büyükşehir Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesindeki parseli kat karşılığı vermek üzere ihaleye çıktı.

Büyükşehir Belediyesinin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihale, 21 Temmuz 2020 saat: 15.00’de Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. C Blok Zemin Kat No: 1/1 Osmangazi/Bursa’da Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacak.

Değerlendirme sonucu uygun görülen isteklilere, ihalenin pazarlık/artırma bölümünü içeren ikinci oturumunun yapılmasına aynı gün devam edilecek veya yapılacağı yer, tarih ve saat davet mektubuyla bildirilecek.

İşin keşif bedeli 66 milyon 722 bin 603,40 lira olarak belirlendi.

Kayseri’de jeotermal kaynak arama ruhsatı verilecek…

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kocasinan ilçesinde 4 bin 882,55, 4 bin 900 ve 4 bin 900 hektarlık 3 alanda jeotermal kaynak arama ruhsatı verecek.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, sahaların ihale bedelleri KDV hariç 167 bin 40,33, 167 bin 637,33 ve 167 bin 637,33 lira olacak.

Açık teklif artırma usulüyle yapılacak ihale, 20 Temmuz 2020 saat: 10.00’da, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak.

Trakya Üniversitesi 270 sağlık personeli alacak

Trakya Üniversitesi 180’i hemşire olmak üzere 270 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 180 hemşire, 5 ebe, 5 eczacı, 5 fizyoterapist, 21 laborant, 24 sağlık teknikeri, 23 röntgen teknisyeni, 2 psikolog, 5 diğer sağlık personelini sözleşmeli olarak istihdam edecek.

Müracaatlar, 15 gün içinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapılacak.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra açıklanan kadro adedi kadar asıl aday, asıl adayların dışında kalan diğer adaylar ise KPSS puan sıralamasına göre yedek olarak belirlenecek ve isimler başvuru bitim tarihinden sonraki 5 iş günü içinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecek.

Türk Patent, 120 sınai mülkiyet uzman yardımcısı alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent), Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile KPSS puan türü ve taban puanı ile YDS taban puanıyla 120 Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı alacak.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan duyurusuna göre, başvuru, 30 gün içinde elektronik ortamda Kurumun resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 gün önce Kurumun internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecek.

Sit kararları…

Denizli, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Samsun, Muğla ve Afyonkarahisar’daki kültür varlıklarıyla ilgili sit kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Denizli’nin Tavas ilçesi Uzunpınar (Pınarlar) Mahallesi'ndeki kaya mezarının yanı sıra bu mezarın güneyindeki arazi zemininde pişmiş toprak seramik parçasının bulunduğu sahayı,

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Saraylı mevkiinde yer alan nekropol ve kült alanını,

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu,

Dalaman ilçesi Darıyeri Mahallesi orman sınırları içinde tespit edilen sur çevirme duvarı ile yapı ve duvar kalıntılarının bulunduğu alanı,

Seydikemer ilçesi Ören Mahallesi Gölbaşı mevkisi sunu ve kanal çukurları, içlik, anakaya oygu niş ve benzeri kalıntılar bulunduğu alanı,

Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi Kızılcayaka mevkisinde Lykia tipi yazıtlı mezar, sunu çukurları ve yapı kalıntılarının bulunduğu alanı,

Bodrum ilçesi Karakaya Mahallesi'nde 3. Derece arkeolojik sit alanında yapılan sondaj kazısında tespit edilen alanı,

1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil etti.

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu,

Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi Bademli köyünde tespit edilen kültür varlığı alanını Bademli Örenliği Antik Yerleşimi adıyla,

Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi Tekin köyünde tespit edilen kültür varlığı alanını Akhöyük adıyla

1. ve 3 derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesini kararlaştırdı.

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Bursa’nın Orhangazi ilçesi Yenigürle Mahallesindeki mevcut sit alanları dışındaki metruk kilise müştemilatı vasıflı yapının,

İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi'ndeki Roma su yollarına ait olan su galerisi hattı kalıntılarının,

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ordu’nun Altınordu ilçesi Düz Mahallesi’ndeki sahip olduğu bölgesel, sanatsal ve estetik niteliklerinden dolayı konutu,

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil etti.

Ordu’da tekne imal yeri tahsis duyurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Ordu İli, Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Kumbaşı Balıkçı Barınağı içerisinde yer alan ve Uygulama İmar Planları onaylanmış 2 bin 802,65 metrekare yüzölçümlü taşınmazı tekne imal yeri olarak tahsis edecek.

Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete’de yer alan duyurusuna göre, tekne imal yerine yönelik yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde, kapalı zarf usulüyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad., No: 5, C Blok Kat: 6 06338, Emek/Ankara adresine teslim edecekler.

Muzır Neşriyat Koruma Kurulu Kararı…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, “Neden, Niçin, Nasıl? Bebekler Nereden Gelir” isimli kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna ve sınırlamalara tabi tutulmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yer alan Koruma Kurulu ilanına göre, Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi 10 Nisan 2020 tarihli ve 2019/169 Esas sayılı yazısı ekinde yer alan ve Doris RÜBEL tarafından yazılan ve Alman Ravenburg firması tarafından Mikado Yayınları Ltd. Şti. adına 2016 yılında üretilen “Neden, Niçin, Nasıl? Bebekler Nereden Gelir?” isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliğiyle kararlaştırdı.

Kanun, bu kapsamda, eserlerin ön kapaklarına “Küçüklere zararlıdır” damgası basılması, teşhir edilmemesi, açık surette nakledilmemesi, sipariş kabul edilmemesi, ilan verilmemesi, reklam ve propaganda yapılmaması, küçüklere gösterilmemesi, okul ve benzeri yerlere sokulmaması gibi sınırlamalar getiriyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap