Resmi Gazete'de bugün (12 Haziran 2020)

12 Haziran 2020 tarihli ve 31153 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Şehirlerarası otobüs tavan ücretleri yüzde 25-30 arasında indirildi

İstanbul-Ankara 160 liradan 120 liraya, İstanbul-İzmir 165 liradan 120 liraya, en kısa mesafe (101-115 kilometre) 100 liradan 70 liraya, en uzun mesafe (2001 kilometre ve üzeri) 500 liradan 375 liraya indi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası otobüslerde tavan ücreti yüzde 25-30 arasında değişen oranlarda indirdi.

Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre 101-115 kilometre arası mesafedeki en düşük tavan ücret tarifesi 100 liradan 70 liraya, İstanbul-Ankara arasındaki 401-475 kilometre mesafedeki tavan ücret tarifesi 160 liradan 120 liraya, İstanbul-İzmir, Ankara-Antalya 165 liradan 120 liraya, İstanbul-Antalya 175 liradan 130 liraya, Ankara-İzmir 170 liradan 125 liraya, en uzak mesafe (2001 ve üzeri) 500 liradan 375 liraya indirildi.

Karayolu yurt içi yolcu taşımacılığında yol mesafesine göre uygulanacak tavan ücret tarifesi ve 14 Mayıs 2020 tarifesine göre değişim oranları şöyle:

Yol Mesafesi (Kilometre)

14 Mayıs 2020

Tarifesi (TL)

12 Haziran 2020 Tarifesi (TL)

Değişim (Yüzde)

Yol Mesafesi (Kilometre)

14 Mayıs 2020

Tarifesi (TL)

12 Haziran 2020 Tarifesi (TL)

Değişim (Yüzde)

101-115

100

70

-30,0

701-800

200

150

-25,0

116-130

105

75

-28,6

801-900

225

165

-26,7

131-150

110

80

-27,3

901-1000

250

185

-26,0

151-175

115

85

-26,1

1001-1100

275

205

-25,5

176-200

120

90

-25,0

1101-1200

300

225

-25,0

201-250

130

95

-26,9

1201-1300

325

240

-26,2

251-300

140

105

-25,0

1301-1400

350

260

-25,7

301-350

150

110

-26,7

1401-1500

375

280

-25,3

351-400

155

115

-25,8

1501-1625

400

300

-25,0

401-475

160

120

-25,0

1626-1750

425

315

-25,9

476-550

165

120

-27,3

1751-1875

450

335

-25,6

551-625

170

125

-26,5

1876-2000

475

355

-25,3

626-700

175

130

-25,7

2001 ve üzerinde

500

375

-25,0

Not: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda bu ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacak.

Mayıs ayı dahilde işleme belgeleri…

Oyak Renault iki ayrı belgeyle 1 milyar 959 milyon dolarlık ihracat yapmak için 1 milyar 151 milyon dolarlık ithalata dahilde işleme belgesi aldı. 

Ticaret Bakanlığı’nın 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Mayıs ayında 320 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 2 yurt içi satış ve teslim belgesi, 57 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi. Firma talebine istinaden 7 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Mayıs ayında, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 1 milyar 591 milyon 926 bin 170 dolarlık ihracat yapmak için 914 milyon 403 bin 471 dolarlık, ikinci belgeyle de 367 milyon 147 bin 900 dolarlık ihracat yapmak için 236 milyon 647 bin 573 dolarlık ithalata dahilde işleme için belge aldı.

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş 404 milyon 329 bin 370 dolarlık ihracat için 295 milyon 682 bin dolarlık, Toyota Otomobil Sanayi Türkiye A.Ş. 322 milyon 708 bin 28 dolarlık ihracat için 138 milyon 117 bin 639 dolarlık, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş 235 milyon 652 bin 914 dolarlık ihracat için 136 milyon 433 bin 950 dolarlık, Renta Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Dış Ticaret LTD ŞTİ 110 milyon 734 bin 350 dolarlık ihracat için 3 milyon 5 bin 250 dolarlık ithalata dahilde işleme için belgesi verildi.

TİM ile İhracatçı Birlikleri toplantılarına koronavirüs düzenlemesi…

Ticaret Bakanlığının Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre, hem birliklerde hem TİM’de yönetim kurulu toplantıları fiziksel veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Toplantılar tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilecek.

Toplantıya katılımın kısmen veya tamamen elektronik ortamda olması halinde yönetim kurulu toplantı katılım ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler aynen uygulanacak. Toplantıya katılımın kısmen veya tamamen elektronik ortamda olması halinde kararlar elektronik imza ile imzalatılacak.

Başkanın daveti üzerine en az 3 ayda bir toplanan sektör kurulları ile sektörler konseyi toplantıları da benzer şeklide yapılabilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart 2020 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde elektronik ortamda gerçekleştirilen birlik yönetim kurulu toplantıları, sektör kurulu toplantıları, sektörler konseyi toplantıları ve TİM yönetim kurulu toplantıları, toplantı tutanakları ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak imzalanmış olmak kaydıyla usulüne uygun gerçekleştirilmiş sayılacak.

Sayıştay’a 5 üye seçimiyle ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda, 9 Haziran 2020 tarihinde, Sayıştay’da boş bulunan 5 üyelik için yapılan seçimle ilgili TBMM kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan oylamada, meslek mensupları kontenjanından Hasan Karaman, diğer adaylar kontenjanından ise Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter Sayıştay üyeliğine seçilmişlerdi.

Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.

Canlı hayvan satıcısı tanımı değiştirildi…

Canlı hayvan ticareti yapan satıcılarla ilgili yönetmelikteki satıcı tanımı değiştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin tanımlar bölümünde, satıcı tanımı değiştirildi. Tanımdaki, “hayvanları satın almasından itibaren azami koyun ve keçi türü hayvanları yirmi dokuz gün, sığır cinsi hayvanlar ile domuz türü hayvanları ise otuz gün içerisinde tekrar satan” ibaresi çıkarıldı.

Yönetmelikte satıcı; “doğrudan ya da dolaylı olarak ticari hayvan alım satımı yapan, bu hayvanlarla bağlantılı olarak düzenli bir cirosu bulunan veya hayvanların ilk bulunduğu yerden kendi mülkiyetinde bulunan ve bulunmayan başka bir yere taşıyan ve bu Yönetmelikte belirtilen koşulları karşılayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri” olarak tanımlandı.

İşlenmiş su ürünleri destekleme tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Türk somonu, alabalıklar, çipura, levrek, sazan, sarıağız (granyöz) ve tilapya destek verilecek

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 16 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları hariç, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip olan ve ürünlerini bakanlıkça onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek iç piyasada tüketilmek üzere, zincir marketlere satan yetiştiricilere, 1 yıl süreyle desteklemesi kararıyla ilgili tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin 27 Mayıs 2020 tarihli sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı, İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesini öngörüyor.

Destek kararı, su ürünleri piyasasının düzenlenmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştı. Kapsama giren üreticilere 100 bin kilograma kadar kilogram başına 2 lira destek verilmesini öngören karar, üreticilerin hak ettikleri destek ödemelerinden, balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yüzde 1 oranında Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğine kesinti yapılacak.

Tebliğ, destek bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiriciler tarafından üretilerek iç tüketime sunulan ürünlere yapılacak olan işlenmiş su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsıyor.

Desteklenecek balık türleri

Tebliğe göre, Türk somonu, alabalıklar, çipura, levrek, sazan, sarıağız (granyöz) ve tilapya destek verilecek. Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla ürün miktarı 100 bin kilogramla sınırlandırıldı.

Yetiştiricilik işletmeleri tarafından üretici birliklerine, işleme ve değerlendirme tesislerine veya toptancılara fason üretim kapsamında işlenmiş ürün yaptırılarak bu işletmeler tarafından zincir marketlere satışı yapılan ürünler de destekleme kapsamında olacak.

Desteklemeye esas miktar, Bakanlık tarafından belirlenen fire oranları dikkate alınarak, işlenmiş ürünün satış belgesindeki kilogram cinsinden ağırlığına oranla hesaplanacak.

Ürüne ait satış belgesinde, asgari olarak ürünün işlenmiş, paketlenmiş, soğutulmuş veya dondurulmuş olduğuna ve ürünün çeşidine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunlu olacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 16 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgeleri vermeleri gerekiyor.

Çevre Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bir başkan, bir hukukçu olmak üzere 17 üyeden oluşacak Kurul, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında; sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılmasını karar bağlayacak.

Yüksek Fen Kurulu, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını ilgili idarenin talebine istinaden inceleme ve karar verme konusunda da yetkili olacak.

Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden doğan anlaşmazlıkları ilgili idarelerin talebine istinaden inceleyip karara bağlayacak kurulun görevleri arasında, teknik veya fiziki yönden birbirini etkileyen plân ve yapım işleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları arasında doğan anlaşmazlıkları, taraf olan idarelerin birlikte talep etmeleri halinde inceleyip karara bağlamak, yapım ve yapımla ilgili hizmet işleri ile plân ve çevre konularında kamu kurum ve kuruluşları ile yapı kooperatiflerine görüş vermek, bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak da bulunuyor.

Yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerinde kullanılan müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin yıllara ait değerlendirme katsayılarını, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetlerini ve proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını tespit etmek ve yayımlamak da kurulun görevleri içinde yer alıyor.

Kurul, sözleşme uygulamaları ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak, yapım işlerinde kullanılacak yerli malzemeleri ve üreticilerini destekleyici tedbirleri da alacak.

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısında şube müdürlükleri çıkarıldı.

Yönetmelikle 13 Mart 2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yılda 2 kez olan doçentlik başvurusu 3’e çıkarıldı

Yılda Mart ve Ekim aylarında 2 kez doçentlik başvurusu, Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere 3 keze çıkarıldı.

Buna göre, Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe doçentlik başvurusu, yılda üç kez olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül ayının 20’nci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek doçentlik başvuru sayısını 2’den 3’e çıkaran hükmü dışındaki diğer hükümleri yürürlüğe girdi.

Yönetmelikteki “Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülen iddialar, Doçentlik Komisyonunca incelenir. Doçentlik Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal edilir” hükmüne yeni yönetmelikte yer verilmedi.

Denkliği kabul edilenler dahil olmak üzere daha önce bir bilim/sanat alanından doçentlik unvanı aldıktan sonra başka bir bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunan adaylar, aldığı doçentlik unvanına esas olan akademik çalışmaları yeni başvurularında puanlayamayacaklar.

İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından incelenen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam ederken, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasında bulunan jüri üyesinin görevi sonlandırılacak.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik değerlendirme başvurusunda başarısız sayılırken, adayın idarî, cezaî ve hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı kalacak.

Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvuru yapabilecek. Yeniden doçentlik başvurusunda bulunan aday etik ihlal tespitine konu olan yayınlarını belirtmekle yükümlü olacak. Aday yanlış beyan dışında etik ihlal tespitine esas olan yayınlarını beyannamede kullanamayacak.

Orman Genel Müdürlüğü 390 geçici işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınları ile mücadele etmek ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 390 adet geçici İşçi alımı yapacak.

Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, adaylarda aranacak şartlar ve diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında 5 gün süreyle ilanda kalacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR’a yapacaklar.

İşçilerden Adana, Osmaniye, Antalya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin, Muğla ve Aydın illerinde çalıştırılacak.

Ankara Üniversitesi 412’si hemşire olmak üzere toplam 557 sözleşmeli personel alacak

Ankara Üniversitesi 412’si hemşire, 110’u sağlık teknikeri olmak üzere 557 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 412 hemşire, 110 sağlık teknikeri , 9 laborant, 7 biyolog, 6 fizyoterapist, 5 eczacı, 3 diyetisyen, 2 psikolog ve 3 diğer sağlık personelini sözleşmeli olarak istidam edecek.

Alımla ilgili açıklamalar, http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde yer alıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 300’ü hemşire olmak üzere 352 sözleşmeli personel alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 300’ü hemşire olmak üzere 352 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 300 hemşire, 19 sağlık teknikeri , 17 röntgen teknisyeni, 5 diyetisyen, 4 eczacı, 2 fizyoterapist ve 5 diğer sağlık personelini sözleşmeli olarak istidam edecek.

Müracaatlar 15 gün içinde https://www.deu.edu.tr internet adresine online başvuru şeklinde yapılacak.

Balıkesir Bandırma’daki Sunullah Cami koruma alanı olarak onaylandı

Balıkesir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Balıkesir İli Bandırma İlçesi Sunullah Mahallesindeki Sunullah Camini koruma alanı olarak onayladı.

Kurulun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, cami alanı 1. grup yapı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı korunma alanı olarak tapuya şerh düşülecek.