19 °C

Resmi Gazete'de bugün (13 Eylül 2020)

13 Eylül 2020 Tarihli ve 31243 Sayılı Resmi Gazete.

Resmi Gazete'de bugün (13 Eylül 2020)

Hindistan menşeli PET filmlere nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Hindistan menşeli "polietilen tereftalat (PET) filmler"e yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi. 

Ticaret Bakanlığının, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üretici Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine, Hindistan menşeli PET filmlere yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve bu soruşturmanın usul ve esasları kararlaştırıldı.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde süreler 1’er yıl uzatıldı

İçişleri Bakanlığının Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamındaki servis faaliyetlerinde, belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için yapılacak taşımanın şehirler arası veya şehir içi olmasına bağlı olarak, taşımacıların kara yolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin süre, bir yıl ertelenerek 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için 3 nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibatla her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Ayrıca fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen "iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu"na ve okul servis araçlarını kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalarına ilişkin süre de bir yıl ertelendi ve 3 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından yürütülecek.

Çanakkale Boğaz Geçişi ve İzmit Körfez Geçişi kablo bağlantı işleri ihalesi 29 Eylül’den 13 Ekim’e ertelendi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Entegrasyon Projesi (REIP) - Ek Finansman (AF) kapsamında Dünya Bankasından alınan ikrazla yapılacak 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi ve İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi denizaltı kablo bağlantı işleri için ihalesi 29 Eylül 2020’den 13 Ekim 2020’ye ertelendi.

TEİAŞ’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihale, bağlantı kara kabloları, denizaltı kablo bağlantı işleri için malların temini (izoleli güç kabloları ve aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarlar), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve garanti süresinin bitiminden son 5 yıllık tamir işleri dahil, istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi işini kapsıyor.

Geçici teminat miktarı Çanakkale için 800 bin euro, İzmit için 1 milyon euro olacak.

Teklifler 13 Ekim 2020 saat 14.00’e kadar TEİAŞ Beyaz Salona teslim edilecek. Elektronik ihaleye izin verilmeyecek.

TEİAŞ Beyaz Salonda teklifler, 13 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00’de teklif sahiplerinin belirlenmiş temsilcilerinin ve herkesin huzurunda açılacak.

Şirket, 24 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanıyla tekliflerin 29 Eylül 2020 saat 14.00’e kadar TEİAŞ Beyaz Salona teslim edilmesini ve tekliflerin o saatte firma temsilcileri ve herkesin huzurunda açılmasını duyurmuştu.

Vakfiyeler, sadece Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda örgün eğitim gören öğrencilere eğitim yardımı yapacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan “ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine” eğitim yardımı yapılmasıyla ilgili hüküm, “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda da örgün eğitim gören öğrencilere” şeklinde değiştirildi.

 Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan, eğitim desteği ya da burs alan öğrenciler ile özel okulda okuyan öğrencilere eğitim yardımı yapılmayacak.

Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı ve illere göre dağılımı, miktarı, yıllık artış oranı, ödeme zamanları ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlükçe belirlenecek. Bu Yönetmelikte eğitim yardımları ile ilgili hüküm bulunmayan hususlarda, karar almaya Genel Müdürlük yetkili olacak.

Başvurular EK-15’te yer alan formun doldurulması suretiyle yapılacak. Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında başvuru yapacaklar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulacak. Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.”

Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerden, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmeyecek. Ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilecek. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilecek.

Başvuru yapıldıktan sonra öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından burs başvurusunun iptal edilmesi talebinin Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi halinde burs başvurusu iptal edilecek.

Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden bir önceki eğitim yılının her iki döneminde takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği verilebilecek.

Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden dört eğitim yılının her döneminde üst üste takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarının iki katını geçmeyecek şekilde miktarı Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği verilebilecek.

Yönetmelik kapsamında ilk kez eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere başarı desteği verilmeyecek.

 Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği

 Vakıflar Genel Müdürlüğünün Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere burs verilmeyecek.

 Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında Ek-1’de yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunacaklar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulacak. Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilecek. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamayacak. Başvuru yapan öğrencilerin, burs başvurularının iptal taleplerini nüfus cüzdanı ya da kimlik kartlarının bir nüshası ile birlikte yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri halinde başvuruları iptal edilecek. Öğrencilerden başvuru sırasında herhangi bir belge istenmeyecek; ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilecek. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilecek.

Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını, ödeme zamanını, başvuru değerlendirme ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususları belirlemeye Genel Müdürlük yetkili olacak.

Bu Yönetmelik kapsamında burs almakta olan öğrencilerden bir eğitim yılında verilen toplam burs miktarının iki katını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda akademik başarı bursu verilebilecek.

Bunun için, bir önceki eğitim yılı bitiminde kendi sınıfında sorumlu olduğu tüm dersleri dönem sonunda bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlamış, bir önceki eğitim yılında yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 almış, bir önceki eğitim yılında kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk üç sırada yer almış olmaları gerekecek.

Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez burs almaya başlayan öğrencilere akademik başarı bursu verilmeyecek.

Genel Müdürlükten 27 Eylül 2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim yardımı almaktayken mezun olarak eğitimine ara vermeden yurt içindeki Devlet üniversitelerinin örgün lisans programlarını kazanan öğrenciler bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen burs verilmeyecek öğrenciler arasında değillerse, talep etmeleri halinde Genel Müdürlükçe bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanabilecekler.

Yükseköğrenim bursu, Genel Müdürlükçe belirlenen burs kadro sayısına ilave olarak mevcut burs kadro sayısının yüzde 5’i kadar öğrenciye verilebilecek. Öğrenci sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması halinde öğrenciler Genel Müdürlükçe belirlenen, üniversiteye giriş başarı durumlarına göre yükseköğrenim bursundan yararlandırılacaklar.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap