Resmi Gazete'de bugün (13 Temmuz 2020)

13 Temmuz 2020 tarihi ve 31184 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yönetmelikler 

– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İlan bölümü

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri