Resmi Gazete'de bugün (13.05.2020)

13 Mayıs 2020 Tarihli ve 31126 Sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Metin Türkyılmaz (ANKARA) 

Sigara ve tütünde asgari maktu vergi arttı

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış yapılmış sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esansları, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünde asgari maktu vergi ve maktu vergi miktarları artırıldı.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, enfiye ve çiğnemeye mahsus ürünler ve homojenize veya yeniden terkip edilmiş mamullerde yüzde 67 olan vergi oranı değiştirilmedi.

Tütün içeren sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünde ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda 38,99 kuruş olan asgari maktu vergi tutarı, 45,69 kuruşa yükseltildi. Buna göre, asgari maktu vergi sigara başına 6,7 kuruş, yüzde 17,2 oranında artırıldı.

Bu ürünlerde 45,39 olan maktu vergi tutarı ise değiştirilmedi.

Edinilen bilgiye göre, sigarada asgari maktu vergi tutarı 7 lira 79,8 kuruştan 9 lira 13,8 kuruşa çıktı ve 1,34 lira zam geldi.

Patateste ton başına 500 dolarlık gözetim uygulaması…

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, tohumluk hariç patateste brüt olarak ton başına uygulanacak 500 dolar CIF gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tohumluk dışındaki patateste brüt ton başına CIF gümrük kıymeti 31 Aralık 2020 tarihine kadar 500 dolar olacak.

Bu kıymet, yalnız karşısında 500 dolarlık CIF kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlara uygulanacak.

Karar gümrük vergilerini artırarak yerli üreticiyi korumayı, ithalatı önlemeyi amaçlıyor.

Amasya ve Çorum, Doğu Karadeniz Projesine dahil edildi

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kapsadığı illere Amasya ve Çorum illeri de eklendi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkezi Giresun olan DOKAP, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinin kalkınmasına hız vermek amacıyla 3 Haziran 2011 tarihinde kuruldu ve 2012 Nisan ayında faaliyetlerine başladı.

DOKAP kapsamına 7 Eylül 2016 tarihinde Tokat ili dahil edildi.

En son Amasya ve Çorum’un eklenmesiyle DOKAP kapsamındaki il sayısı 11’e çıktı.

Nano gümüş ihtiva eden dezenfekte edicilerle ilgili GTİP’te değişiklik

Dezenfekte edicilerde kimyasal madde içermeyen nano gümüş ihtiva edenlerle ilgili gümrük tarife cetvelinde değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, yüzde 0,04 ile yüzde 0,06 arasında nano gümüş ihtiva eden, büyüklüğü en fazla 25 nanometre olan, indirgeyici olarak sadece bitki özütleri, çözücü olarak sadece distile su kullanılan başka hiçbir kimyasal madde içermeyen dezenfekte ediciler gümrük tarife cetveline ayrı olarak eklendi.

İthalat rejimi kararına ekli II sayılı listede yer alan “38. FASIL” başlıklı tabloya “3808.94.90.00.12” gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ile yer aldı.

Bu üründe AB, Güney Kore, EFTA, Bosna Hersek, Malezya, Faroe Adaları, Kosova, Singapur ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulanan ülkelerde yüzde 0, diğer ülkelerde yüzde 6 olarak uygulanan gümrük vergisi oranında değişikliğe gidilmedi.

Kombine taşımacılıkta kullanılan karayolu taşıtlarının sahiplerine de ödeme yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan, bakanlığının Döner Sermaye İşletme Dairesinden, kombine taşımacılıkta kullanılan karayolu taşıtlarının sahiplerine de ödeme yaptırmaya yetkili olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri” ile ilgili 490’ncı maddesinin ”b” bendine bakanlığın Döner Sermaye İşletmelerinin mali imkânları ölçüsünde olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanının, kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetlerde kullanılan karayolu taşıtlarının sahiplerine ödeme yaptırmaya yetkili olması ile ilgili fıkra eklendi.

Ödeme, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yapılacak.

Karar yürürlüğe girdi.

 Acele kamulaştırma kararları ve kesin korunacak hassas alan ilanı

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Kayseri, Van, Sivas ve Giresun'daki bazı alanlar, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı, Van'ın Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik (Büyük) Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesiyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Şanlıurfa'ın Birecik ilçesindeki bazı alanlar, ''Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak, Samsun'un Canik ilçesindeki bazı alanlar da "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı" olarak belirlendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Kapısuyu köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ile Balıkesir'de inşa edilecek Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali için Karesi ve Balya ilçelerindeki bazı taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.

Bağlar RES TM-Konya Kuzey TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattının Mevcut Güzergâhının il, ilçe ve köy merkezleri ile imarlı sahalar içinde kalan kesimlerinin lokal olarak deplase edilmesi zorunluluğu doğması nedeniyle bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

24 Ocak 2020 tarihli Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına yönelik karar ise yürürlükten kaldırıldı.

Sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri belirlendi
 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı sulama ve tahliye tesisleri işletme ve bakım ücreti tarifeleri tespit edildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 39 farklı bitki çeşidi için dekar başına 19 lira ile 428 lira arasında değişecek. Bu rakamlar geçen yıl 19 lira ile 328 lira arasında bulunuyordu.

Bin metreküp su ücreti geçen yıl olduğu gibi 26 lira ile 136 lira arasında olacak.

2020 yılı tahliye tesisleri işletme ve bakım ücreti ise dekar başına 3 liradan 4 liraya çıkarıldı.

İşletme ve bakım ücreti dekar başına, hububat, çayır-mera, mevsim dışı sulamalarda 1. Grupta 19, 2. Grupta 29, pompajda 46 lira, sırasıyla baklagiller, bostan, anason, ayçiçeği, haşhaş, keten, kenevir, fidanda 30, 48, 74, zeytinlik, Antep fıstığında 36, 57, 89, tütün, yer fıstığı, çiçek bahçesi, susam, aspir, mısır, süpürge otu, bağ, patates, soğan, sarımsak, yem bitkileri, kavak, okaliptüs, ormanda 37, 59, 92, incir, sebze ve çilekte 46, 76, 119, şeker kamışı, pamuk, meyve ve serada 57, 92, 143, narenciye ve muzda 94, 153, 239, çeltik ve şeker kamışında sırasıyla 114, 183, 285 lira olarak uygulanıyor. Bu ücretler, çeltik ve şeker kamışısında işletme bazından 428 liraya kadar çıkıyor.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan veya tahliye tesisinden yararlanan gerçek, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri dahil parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

Tahliye tesisi işletme ve bakım ücreti, bitki çeşidine bakılmaksızın, tarım yapılan parsellere yönelik olacak. Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, suyun tarifede gösterilen metreküp su ücreti üzerinden belirlenecek.

Ücret tahakkukunu suyun metreküp su ücreti üzerinden yapıp yapmamakta DSİ serbest olacak.

İşletme ve bakım ücretleri, sulamaların bir kısmında bulunabilen kadim su kullanma haklarına bakılmaksızın eşit olarak uygulanacak.

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Çiftçilerin büyüme müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopoplarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama ve damlama sistemleri dahil), işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Karar, 30 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi.

Nisan 2020 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek. 

HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2020 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı. 

Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

BOTAŞ, pazarlık usulüyle ihaleye çıkabilecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ulusal menfaatin korunması, güvenlik ve gizlilik gerektiren mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerinde pazarlık usulüyle ihale yapabilecek. 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, güvenlikle ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca karar verilen, mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri pazarlık usulüyle ihale edilecek.

Pazarlık usulüyle yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilebilecek. Bu sayıda istekli bulunmaması halinde, ihale yetkilisinin onayıyla tespit edilen sayıda istekliye davet mektubu gönderilebilecek.

BOTAŞ, söz konusu usul ve esaslar kapsamında belirlenen durumlarda, ilan yapılmaksızın idari ve teknik şartlarla fiyat üzerinde görüşme yaparak ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 

İhale yapılmadan önce, BOTAŞ tarafından fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık bir maliyet belirlenecek ve bu maliyet dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilecek. Söz konusu maliyet, isteklilere veya ihale süreciyle resmi ilişkisi olmayan kişilere açıklanmayacak. 

Yapılan değerlendirme sonucunda, ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verende kalacak. 

İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihaleye katılan tüm isteklilere bildirilecek. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilecek. 

YAŞ Sekreteryası'nın cumhurbaşkanınca belirlenmesi anayasaya uygun bulundu

Anayasa Mahkemesi, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sekreterya hizmetlerini cumhurbaşkanınca belirlenecek mercinin yürüteceğine ilişkin düzenlemeyi anayasaya uygun buldu. 

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, CHP, Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesinde yer alan "...belirlenecek merci..." ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. 

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptal istemini reddetti. 

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, yeni hükümet sisteminin en önemli özelliklerinden birinin cumhurbaşkanına "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" adı altında düzenleme yapma yetkisi tanıması olduğu belirtildi. 

Anayasada da cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabileceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılan gerekçede, kararnamelerin yetki kurallarına uygun olarak çıkarılması gerektiği vurgulandı. 

İptali istenen düzenlemeyle, YAŞ Sekreterya hizmetlerini yürütecek mercinin belirlenmesi konusunda cumhurbaşkanının yetkili kılındığı belirtilen gerekçede, "YAŞ herhangi bir bakanlığın merkez ya da taşra teşkilatına dahil değildir. YAŞ'ın kuruluşu, üye yapısı, görevleri göz önünde bulundurulduğunda görev, yetki ve çalışma usulünün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesinin cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin kanunlarda kararname çıkarma yetkisi kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır" denildi.