Resmi Gazete'de bugün (18 Şubat 2021)

18 Şubat 2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Anayasa Mahkemesinden gazeteci Beyza Kural’a 15 bin lira manevi tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Beyza Kural’ın başvurusunda 15 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Yüksek Mahkemenin, bir gösteriyi takip etmek isteyen Beyza Kural Yılancı’nın, kolluk görevlilerinin güç kullanarak müdahale etmesi nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla 16 Aralık 2016’da yaptığı başvuruyla ilgili kararını, Resmi Gazete’de yayımlandı.

www.bianet.org adresi üzerinden internet haberciliği yapan Bağımsız İletişim Ağı isimli haber sitesinde çalışan Beyza Kural, 6 Kasım 2015 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) kuruluş yıldönümü protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşü takip etmek üzere gittiği, başvurucunun iddiasına göre polis, yapılan gösteri sırasında öğrencilere müdahale etmiş, çekim yaptığı sırada basın görevlisi olduğunu bildirmesine rağmen kendisine ters kelepçeleyerek gözaltına almış, bir süre sonra bırakılmış ve hakkında herhangi bir ceza soruşturması da yapılmamış.

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 17. Maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ve Anayasa’nın 28. Maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma açılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, başvurucuya net 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine, 3 bin 839,50 liralık yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine karar verdi.

Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumunun, uygulayacağı idari yaptırımları ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar; faaliyetin türü ve özellikleri, radyasyona maruz kalma riski, maruz kalınan radyasyonun büyüklüğü, zararın varlığı ve büyüklüğü dikkate alınarak dereceli yaklaşımla belirlenecek.

Nükleer Düzenleme Kurumunun yürüttüğü yetkilendirme, değerlendirme, denetleme faaliyetleri sürecinde veya Kuruma yapılan bildirim, ihbar veya şikâyet üzerine yapılacak incelemelerde aykırılık oluştuğuna karar verilmesi sonucunda idari yaptırımlar uygulanacak.

Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar, idari para cezası, yetkinin kısıtlanması, askıya alınması ve iptali şeklinde olacak.

Eğitim ve araştırma amacıyla kurulmuş 10 MW’ın altında termal güce sahip nükleer tesislerin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda nükleer tesisler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın yüzde 10’una kadar idari para cezası uygulanacak. Bu kapsam dışında olan nükleer tesislerin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda nükleer tesisler için belirlenen miktarın üst sınırının yüzde 10’undan üst sınıra kadar idari para cezası verilecek.

Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın radyoaktif atık tesisleri ile radyasyon tesislerinin işletilmesi ve radyasyon uygulamalarının yürütülmesi durumunda idari para cezası uygulanacak.

İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi ile yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi halinde idari para cezası verilecek.

İdari para cezaları yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Bilgisayar Mühendisleri Odasında yüzde 40 ve üzeri engellilerden aidat alınmayacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasının Ana Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olduğunu engelli raporuyla belgeleyen üyelerden üyelik ödentisi alınmayacak.

Mezun olunan kurumun basılı diploma vermediği durumda e-Devlet üzerinden alınan lisans diplomalarını ya da mezuniyet belgelerini, yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olunması durumunda Yükseköğretim Kurulundan aldıkları denklik belgelerini ya da bunların Yükseköğretim Kurulu veya noterce onaylı fotokopilerini Odaya verecekler. Üyelik kaydında Oda tarafından gerçekliği doğrulanmış lisans diploması ya da mezuniyet belgesi esas alınacak.

Genel kurula çağrı ve toplanmasında, askı süresince delegelerin itirazları, Oda aracılığıyla ya da doğrudan görevli hâkime şahsen yapılacak.

Hizmet İhracatçılar Birliğinin sekretarya hizmetlerinde değişiklik

Ticaret Bakanlığının Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin unvanının değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin kurulmasına ilişkin tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık, 24 Mart 2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği unvanını “Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiş ve ayrı bir “Hizmet İhracatçıları Birliği” kurulmuştu. Bu birliğin sekretarya hizmetleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülecekti. Son değişiklikle ayrı bir genel sekreterlik kurulup faaliyete geçinceye kadar sekretarya hizmetleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yerine getirilecek.

Elazığ Belediyesi 59,5 milyon liralık kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat yaptıracak

Elazığ Belediyesi, Sürsürü (Abdullahpaşa) mahallesinde taşınmazlar üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat yaptırılması işi kapalı teklif eksiltme sureti ihale edilecek.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, toplam keşif bedeli 59 milyon 466 bin 732,98 lira, geçici teminat bedeli 1 milyon 785 bin lira olarak belirlendi.

150 konut ve 16 işyerinden oluşan 9 bin 264’ar metrekarelik iki arsadan oluşan 22 bin 134 metrekarelik, 4 bin 990 metrekarelik inşaat alanı bulunacak. 150 konuttan 90’ı hak sahiplerine, 60’ı üstlenici firmaya, işyerlerinin yüzde 25 belediyeye, yüzde 75’i yüklenici firmaya ait olacak.

İhale 2 Mart 2021 Salı günü saat 14.00’de Belediyenin Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sağlık personeli alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kura ve sözlü sınavla 50 “sürekli işçi” alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, alınacak kişiler hasta bakımı ve temizliği hizmetleri elemanı olacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında İŞKUR internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek. Sözlü sınav sonucunda başarılı olup göreve başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (http://www.yyu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edecekler.