Resmi Gazete'de bugün (19 Haziran 2020)

19 Haziran 2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

4 bin 628 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kurulun Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Kocaeli Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Soner Gül Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına, Zile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadriye Turan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Başer Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Nazilli Cumhuriyet Savcısı Tuba Ersöz Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Mersin Hakimi Murat Ilgaz Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Muğla Cumhuriyet Savcısı Alicenk Düzgün Muğla Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Bayrakdar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muzaffer Seher Kaplan ise Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

Adana Vergi Mahkemesi Başkanı Şebnem Erdoğan'ın Adana Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına, Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanı Beyhan Tiryaki'nin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına, Adana İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun'un Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak ataması yapıldı.

Adli ve idari yargıda, hakimler ve savcıların atama kararı, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından alınıyor.

Öğretmenlerin hizmet puanlarında değişikliğe gidildi

Bilimsel başarı elde edilmesini sağlayan, bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ödül alan öğretmenlere, başarının seviyesine göre 5 ile 35 puan arasında hizmet puanı verilecek

Akademik unvan, bilimsel makale, sertifika, tescil edilmiş faydalı model, tasarımlara da hizmet puanı eklenecek.

Doktora mezunlarına 90 puan verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin hizmet puanlarında değişikliğe gitti. Bakanlık, yönetmeliğin 40’ncı maddesinde belirtilen etkinliklere bağlı olarak verilen puanların da hizmet puanlarına ilave edilmesine karar verdi.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, hizmet puanı hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamı ile 40’ncı maddede belirtilen etkinliklere bağlı olarak verilen puanı içerecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle yatılı bölge ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına eklenecek puan artırıldı. Kadın öğretmenlerde her yıl için 12, erkek öğretmenlerde her yıl için 6 olan puan ekleme, yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir. Bu durumda yıllık eklenecek puan kadınlarda 24’e, erkeklerde 12’ye çıkarıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenmesiyle ilgili düzenlemeye fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten tabiri eklendi.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için yüzde 50 artırılarak belirlenecek. Yönetmeliğin önceki halinde, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için yüzde 25, ikinci yıl için yüzde 50, üçüncü ve sonraki yıllar için yüzde 100 artırılarak belirleniyordu.

Bilim olimpiyatları ve araştırma projelerinde hizmet puanı

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilecek.

Bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ödül alan öğretmenlere hizmet puanı

Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlerin hizmet puanlarına; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı eklenecek.

Akademik unvan, bilimsel makale, faydalı model, tasarıma hizmet puanı

Öğretmenlerden; doktora mezunu olanlara 90, tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50, Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30, ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10, uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5, ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3, en fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3, en fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4, en fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5, eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15, Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30, Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20, Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10 hizmet puanı verilecek.

Öğretmenlerin hizmet puanlarına, lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan eklenecek.

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak yüzde 100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece yüzde 100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilecek. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için yüzde 50 artırılarak belirlenecek.

Maden sahaları ihale edilecek…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG),  iki adet 4. grup ve bir adet 2. grup olmak üzere toplam 3 küçük maden sahasını ihaleye çıkardı.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, sahaların ihalesi 24 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13.30-14.00 arasında ihale komisyonuna doğrudan teslim edilecek.

İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibinin müracaat etmesi halinde, ihale kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

Teminatlar, taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

MSB taşınır mal yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, satın alma suretiyle edinilen binalarla birlikte teslim alınan ancak binanın bütünleyici unsurlarından olmayan taşınır kapsamındaki tesisler ile diğer büro makine ve malzemeleri, varsa belgesinde gösterilen bedeli, böyle bir belge yoksa komisyonca tespit edilen gerçeğe uygun değeri üzerinden kayıtlara alınacak.

Bakanlığın, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikteki “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” ibaresi “taşınır kayıt yetkilisi” olarak değiştirildi.

Yönetmelikte, dayanıklı taşınır, gerçeğe uygun değer, taşınır kayıt yetkilisi, taşınır kontrol yetkilisi, tesis ve sanal ambar tanımları yapıldı.

Harcama yetkilileri sorumlu olacak

Yönetmeliğe göre, harcama yetkilileri; taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanımı ve kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanmasından ve kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar için sorumlular hakkında 39 uncu maddede yer alan hükümleri uygulamak/uygulatmaktan sorumlu olacak. Harcama yetkilileri, taşınırların kullanımının sağlanması ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulması sorumluluğunun gereğini taşınır kontrol yetkilileri ve taşınır kayıt yetkilileri aracılığı ile yerine getirilecek.

Bu görevlerden; taşınırların yönetimi, taşınır kontrol yetkililerinin, taşınırların teslim alınması, muhafazası ve ilgililere teslim edilmesi, kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, taşınır kayıt yetkililerinin yükümlülüğünde olacak.

Taşınır kontrol yetkilisi ve taşınır kayıt yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemeyecek. Muhasebe yetkililerinin görevlerine ekleme yapıldı.

Yönetmelikte taşınır kontrol ve taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları da yeniden belirlendi.

 Taşınır kayıt yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambar/depoları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamayacaklar.

Muhasebe yetkilileri taşınır sayım döküm cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onaylandıktan sonra harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumlu olacak.

Yönetmelikte taşınır teslim belgesi, dayanıklı taşınırlar listesi, taşınır geçici alındısı, ambar/depo devir ve teslim tutanağı, taşınırlar sayım tutanağı, tesis bileşenleri cetveli belgelerinin düzenleme ve saklama şekilleri belirlendi.

Elektronik ortam eklendi

“Bilgisayar ortamında” ibaresi “elektronik ortamda” şeklinde değiştirilirken, elektronik ortamda düzenlenen defter, belge ve cetvellerde gerekli görülmesi halinde ilave sütun ve satır açılabilecek.

Satın alma suretiyle edinilen binalarla birlikte teslim alınan ancak binanın bütünleyici unsurlarından olmayan taşınır kapsamındaki tesisler ile diğer büro makine ve malzemeleri, varsa belgesinde gösterilen bedeli, böyle bir belge yoksa komisyonca tespit edilen gerçeğe uygun değeri üzerinden kayıtlara alınacak.

Yönetmelikteki “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” ibaresi “taşınır kayıt yetkilisi”, taşınır yönetim yetkilisi” ibaresi “taşınır kontrol yetkilisi” olarak değiştirilmiştir olarak değiştirildi.  

Yine yönetmeliğin tespit edilen veya belirlenen değerle ilgili bazı maddelerine  “gerçeğe uygun” ibareleri de eklendi.

Gümrük Kanunu gereğince yürürlüğe konulan tasfiye işlemlerine ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde ANT Başkanlığınca kamu idarelerince temin edilen taşınırlar için taşınır işlem fişi düzenlenecek ve giriş kaydı yapılacak. Fişin birinci nüshası, taşınırı teslim eden ilgili idare yetkilisine verilecek.

“Kasıt, ihmal veya tedbirsizlik” ibarelerine “kusur” eklendi…

Yönetmelikteki “kasıt, ihmal veya tedbirsizlik” ibarelerine “kusur” da eklendi.

Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılmayacak duruma gelmiş bayraklar,  Türk Bayrağı Tüzüğünün 38’inci maddesi uyarınca çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik gereğince işlem yapılmak üzere ilgili birime teslim edilecek.

Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesinde taşınır teslim belgesi düzenlenecek ve belge üzerine ilgilinin imzası alınacak. Taşınırın geri alınmasında taşınır teslim belgesinde gerekli düzenleme yapılacak.

Taşınır kayıt yetkilisi tarafından, ANT Başkanlığı muhasebe kayıtlarında ilgili stok hesaplarında izlenen tüketim malzemeleri için yapılan giriş ve çıkış işlemleri üç ayı geçmemek üzere düzenlenen onaylı bir listeyle ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine bildirilecek. Maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlar için düzenlenen taşınır giriş işlem fişleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen taşınır giriş işlem fişlerinin bir nüshası ve taşınırların çıkışları için düzenlenen taşınır çıkış işlem fişlerinin bir nüshası düzenleme tarihini izleyen en geç on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilecek.

 Sayım kurulu, harcama yetkilisince görevlendirilen bir kişinin başkanlığında ve taşınır kayıt yetkilisinin de başkanlığında ve taşınır kayıt yetkilisinin de katılımıyla en az üç kişiden oluşacak. Sayım kuruluna ihtiyaca göre uzman alınabilir veya tamamı uzmanlardan oluşan sayım ekipleri oluşturulabilecek.

Taşıtlar ve iş makineleri ile oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanıma verilmiş bulunan taşınırlar dayanıklı taşınır listeleri esas alınarak sayılacak ve sayım sonuçları sayım tutanağında gösterilecek.

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Perakende satış fiyatı oluşumunda dikkate alınan düzenlemeye tabi tüketici tüketimlerinin düşmesine bağlı olarak perakende satış gelir tavanının kurul tarafından belirlenecek oranına tekabül eden tutar, piyasa işletim ücreti ile birlikte serbest tüketicilere yansıtılabilecek

Elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine göre, düzenlemeye tabi tarife türleri, bağlantı, iletim, toptan satış, dağıtım, perakende satış, piyasa işletim, son kaynak tedarik tarifeleri olacak.

Perakende satış tarifesi, görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak perakende satış fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlardan oluşuyor.

Perakende satış fiyatı; ilgili görevli tedarik şirketi için belirlenen verimlilik hedefine ulaşılması ölçüsünde ve faaliyetin sürdürülebilmesi için makul bir getiri elde edilmesine izin verilecek şekilde; enerji tedarik maliyeti, faturalama ve tüketici hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmeti maliyeti gibi perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınarak belirleniyor.

Perakende satış tarifesi, konu ile ilgili olarak Kurum tarafından çıkarılan tebliğ kapsamında düzenleniyor.

Perakende satış fiyatı; tüketicilerin bağlantı durumu, tüketim miktarı ve kullanım amacı gibi esaslar dikkate alınarak farklı seviyelerde belirlenebiliyor.

Perakende satış tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar görevli tedarik şirketlerinin önerileri de değerlendirilerek Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar tüm görevli tedarik şirketleri için ortak belirlenebileceği gibi her bir görevli tedarik şirketi için ayrı ayrı da belirlenebiliyor.

Tarife hesaplamalarında enflasyon oranı olarak TÜFE esas alınacak. Bununla sınırlı olmamak üzere Kurul tarafından uygun bulunan farklı güncelleme endeksleri de kullanılabilecek.

Portföy değişiklikleri kapsamındaki fiyatlar

Portföy değişiklikleri kapsamındaki fiyatlarda, perakende satış fiyatı oluşumunda dikkate alınan düzenlemeye tabi tüketici tüketimlerinin düşmesine bağlı olarak görevli tedarik şirketlerinin perakende satış gelir tavanının karşılanmasını sağlamak, serbest tüketici hakkını kullanan ve kullanamayan tüketicilerin aralarında perakende satış gelir tavanı ve fiyat farkı kaynaklı piyasa bozukluklarının oluşmasını engellemek amacıyla kurulca uygun görülmesi halinde, perakende satış gelir tavanının kurul tarafından belirlenecek oranına tekabül eden tutar, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından piyasa işletim ücreti ile birlikte serbest tüketicilere yansıtılmak üzere tedarikçilere yansıtılabilecek. Serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilerden bu kapsamda elde edilen gelirler ilgili görevli tedarik şirketine aktarılacak.

Serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilere piyasa işletim ücreti yanında yansıtılacak tutar, görevli tedarik şirketlerinin son kaynak tedariki yükümlüsü olmaları nedeniyle perakende satış faaliyetlerini emreamade olarak yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetler çerçevesinde kurul tarafından belirlenecek.

  Görevli tedarik şirketlerinin emreamade durumlarının sürdürülmesi için gerekli olan maliyetler dikkate alınarak belirlenecek fiyatın hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar görevli tedarik şirketlerinin önerileri de değerlendirilerek Kurul tarafından saptanacak. Söz konusu usul ve esaslar tüm görevli tedarik şirketleri için ortak belirlenebileceği gibi her bir görevli tedarik şirketi için ayrı ayrı da tespit edilebilecek.

Yönetmelikle 22 Ağustos 2015 tarihli Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik, 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. 

TÜBİTAK, 13 uzman/uzman yardımcısı alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ankara’da görev yapmak üzere 13 uzman/uzman yardımcısı alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Genel Sekreterliği bünyesinde Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve İdari Hizmetler daire başkanlıklarına yapılacak alımla ilgili olarak başvurular 10 Temmuz'da sona erecek. Sınavla ilgili gerekli koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Devlet Arşivleri Başkanlığına 45 sürekli işçi alınacak

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının Ankara ve İstanbul’daki hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 45 sürekli işçi alacak.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Ankara'da 5 güvenlik (silahlı), 22 temizlik görevlisi ile İstanbul'da 3 güvenlik (silahlı) ve 15 temizlik görevlisi kadrosuna başvurular, 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, İŞKUR tarafından yayımlanan listeden sadece bir il ve bu il için ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecek.

Ankara ve İstanbul için ilan edilen meslek kollarına sadece bu illerde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 3 Temmuz'da Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Covid-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, adaylar tarafından izlenemeyecek.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asil adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.