Resmi Gazete'de bugün (22 Kasım 2020)

22 Kasım 2020 Tarihli ve 31312 Sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İzmir Dikili’deki jeotermal kaynak ihalesi iptal edildi

İzmir Valiliği, İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının, Dikili ilçesi Kaynarca mevkiinde jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası içinde yer alan T2 ve T3 kuyularının yıllık kullanımın, KDV hariç 333 bin 661,19 lira muhammen bedelle 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere çıktığı ihale iptal edildi.

İzmir Valiliğinin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonunda 1 Aralık 2020 Salı günü saat 11.00’ de yapılacak ihalenin, kuyu kullanımının İdarece yeniden değerlendirilmesi sebebiyle iptaline karar verildi.

14 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, T2 kuyusu üretim amaçlı kullanılacağı, T3 kuyusu bu ihale kapsamında reenjeksiyon kuyusu olarak hizmete sunulacağı belirtiliyordu. T2 kuyusu 46,6 litre/saniye, T3 kuyusu 45 litre/saniye debiye sahip bulunuyor.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu üç kitap için kanuni
sınırlama kararı verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, “Bazı Günler”, “Evde ve Uzakta” ve “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler 2” kitaplarının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu sebeple söz konusu kitapların kanuni sınırlamalara tâbi olmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararlarına göre, Heinz Janisch tarafından yazılan, Helga Bansch tarafından resimlenen ve Dürrin Tunç tarafından Türkçeye çevrilen, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık tarafından 1. Baskısı Şubat 2017’de, 2. Baskısı Şubat 2019’da yapılan “Bazı Günler”, Christine Nöstlinger tarafından yazılan ve Suzan Geridönmez tarafından Türkçeye çevrilen, Günışığı Kitaplığı Yayıncılık tarafından ilk baskısı Mart 2011’de, 7. Baskısı Mart 2020’de yapılan “Evde ve Uzakta”, Francesca Cavallo ve Elena Favilli tarafından yazılan, Deniz Öztok tarafından Türkçeye çevrilen, Hep Kitap - Teas Yayıncılık A.Ş. tarafından Şubat 2018’de basımı yapılan “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler 2” isimli kitapların Kurulca re’sen incelenmesi neticesinde; kitapların içinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu sebeple söz konusu kitapların 117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi tutulmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.
1117 sayılı Kanun, bu kapsamda, eserlerin ön kapaklarına “Küçüklere zararlıdır” damgası basılması, teşhir edilmemesi, açık surette nakledilmemesi, sipariş kabul edilmemesi, ilan verilmemesi, reklam ve propaganda yapılmaması, küçüklere gösterilmemesi, okul ve benzeri yerlere sokulmaması gibi sınırlamalar getiriyor.

MAPEG, Arar Petrol’ün petrol arama ruhsatı talebini reddetti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş’nin Adana ve Hatay illerinde denizde (karasuları için) 4 bin 153 hektarlık O36-a1 pafta nolu petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı reddetti.
MAPEG’in talebi red kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sit kararları

Giresun Kalesi “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil
edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün Balıkesir Ayvalık’taki Çiçek Adası, Marmara ilçesindeki Büyük İstavri Mevkii, Kocaeli Gebze’deki Eskihisar Sol (Etap 1), Dilovası’ndaki Tavşancıl Doğusu ve Tavşancıl Kuzeyi, Giresun Merkez’deki Giresun Kalesi, Edirne’nin Enez ilçesindeki Gülçavuş ve Sultaniçe köyleri, Enez’deki Vakıf Köyü-3, Bayburt Merkez’deki Çimağıl Mağarası (BAY01), Sivas Doğanşar’daki Dipsiz Göl, Şelale ve Mağarası ile ilgili sit değişiklikleriyle ilgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, “Doğal Sit Alanı” kapsamında olan Çiçek Adası ile Büyük İstavri Mevkii “Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, Eskihisar Sol (Etap 1) ile Gülçavuş ve Sultaniçe köyleri “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”, Giresun Kalesi ile Çimağıl Mağarası (BAY01), Dipsiz Göl, Şelale ve Mağarası “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, Tavşancıl Doğusu ve Tavşancıl Kuzeyi “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”, Vakıf Köyü-3 “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi.