Resmi Gazete'de bugün (22 Temmuz 2020)

22 Temmuz 2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yönetmelikler 

- Erat sevkiyat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Dövizle askerlik hizmeti uygulama esasları hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

- İl özel idareleri ile il özel idarelerinin üyesi oldukları mahalli idare birlikleri personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik

- Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

- Askeralma yönetmeliği

- Afyon Kocatepe Üniversitesi uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

Tebliğler

- İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

- İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler

- Şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüklerinde imzalanması hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

Anayasa Mahkemesi kararları

- Anayasa Mahkemesi'ne ait karar

- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararı