Resmi Gazete'de bugün (23 Temmuz 2020)

23 Temmuz 2020 tarihli ve 31194 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Esnaf ve sanatkârların Halkbank kredi borçları 3 ay süreyle yeniden ertelendi

Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. 

Esnaf ve sanatkârların borçları 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Nisan-30 Haziran arasında vadesi gelecek kredi borçları 3 ay süreyle faizsiz ertelenmişti. 

Esnaf ve sanatkârların Halkbank kredi borçları 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 3 ay süreyle yeniden ertelendi.

Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak.

Covid-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nce Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine İlişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Borçlar kalan vadeye yayılacak taksit sayısı değişmeyecek

Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankasından 30 Haziran 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesiz dolacak olup, bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmeyenler, başvuru şart aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinden itibaren kredi ödeme tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle 3 ay süreyle ertelenecek.

Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkârlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Karar 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Esnaf ve sanatkârların borçları 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Nisan-30 Haziran arasında vadesi gelecek kredi borçları 3 ay süreyle faizsiz ertelenmişti.

Erteleme süresince esnaf ve sanatkârlara yansıyacak tutar belirlenirken, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili kararlar kapsamında esnaf ve sanatkârlara uygulanan faiz indirim oranları esas alınacak.

Borçları ertelen esnaf ve sanatkâra Halk Bankası tarafından düşük faizli kredi açılabilecek

Karar kapsamında borçları ertelen esnaf ve sanatkâra talepleri halinde Halk Bankası tarafından düşük faizli kredi açılabilecek. Borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılamayacak. Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmeyecek, müşterek borçlu ve müteselsil kefillere kefaletten çekilme hakkı vermeyecek.

Halkbank’ın ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari kredi faizi dikkate alınarak hesaplanacak. Bankanın erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye devam olunacak. Gelir kaybı ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Milletlerarası anlaşmalar…

-Cezayir, Paraguay ve Sırbistan’a sağlık malzemeleri hibe edilecek

Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti, Cezayir, Paraguay ve Sırbistan arasında imzalanan anlaşmalarla ilgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara’da 30 Haziran 2020, Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti ile Ankara’da 6 Mayıs 2020, Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Ankara’da 2 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına dair anlaşmaların yürürlüğe girmesi hakkındaki kararlar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Kararlara göre, Türkiye, Cezayir’e 25 adet ventilatör, 50 bin adet cerrahi maske, 25 bin adet tulum, 50 bin adet N95 maske, 30 bin adet PCR test kiti ve 2 adet PCR cihazını,

Paraguay’a 50 bin adet koruyucu tulum, 30 bin adet N95 maske, 100 bin adet cerrahi maske, 2 bin adet koruyucu gözlük, 50 bin galoş ve 50 bin adet eldiveni,

Sırbistan’a 3 adet yüksek akımlı oksijen cihazı, 5 adet hasta monitörü, 30 adet merkezi oksijen debimetresi, 5 adet 12 kanallı EKG cihazı, 20 adet infüzyon pompası, 2 adet defibrilatör, 10 bin adet tanı kiti, 2 adet PCR cihazı, 5 adet ventilatör, 1 takım cerrahi müdahale kiti, 1 adet mobil röntgen cihazı, 30 bin adet N95 maske, 2 bin 675 adet N149 maske, 5 bin adet koruyucu tulum, 230 bin adet cerrahi maske, 10 bin kutu hydroxychloroquine, 10 bin kutu tamiflu, 10 bin litre dezenfektan, 10 adet UV cihazı, 2 bin adet siperlik, 40 bin adet pudrasız vinil eldiven, 1000 adet koruyucu gözlüğü bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe etti

Ankara’da 9 Nisan 2018’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında karar yayımlandı.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı.

Atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 Temmuz sözleri nedeniyle tepki çeken TTK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, “herkesten özür diliyorum. Cumhurbaşkanımız isterse, gereğini yaparım, istifa ederim. Ama ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum” demişti. TTK Başkanlığından 22 Temmuz 2020 tarihinde istifa eden Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ın yerine Prof. Dr. Birol Çetin getirildi.

Atama, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

İktisat tarihçisi Prof. Dr. Birol Çetin, 1965 Sivas doğumlu.

TSK Disiplin Kanunu ve bazı kanunlarda ve 375 sayılı KHK Değişiklik  yapan Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

7250 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlandı.

Kanuna göre, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.

Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak.

Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kapatılması dolayısıyla buna ilişkin uyum düzenlemeleri yapılacak ve yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesinin teşkilat yapısı dikkate alınarak, bağlılarında yapılan eğitim sonucu personele verilecek kıdemler yeniden düzenlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylık da ilave edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.

Askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında istihdam edilen tabip ve diş tabiplerine ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Ayrıca birinci derece kritik illerde terörle mücadele harekatına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık astsubaylarına sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek.

Askeri öğrencilerin harçlıkları günün şartlarına göre artırılacak. Bu artıştan, ilgili kanunlarda askeri öğrenci harçlığı ödenmesi hüküm altına alınan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de yararlanacak.

Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli istihdamı

Savunma Sanayii Başkanlığında, Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından veya yetki devri yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, kamu personeli olmayan kişiler, 3 yılı geçmemek şartıyla istihdam edilebilecek. Projenin bu süre içerisinde sonuçlanmaması durumunda, birer yıllık sürelerle istihdam uzatılabilecek.

Bu personelin istihdamına dair hususlar, verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B bendine göre çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücreti tavanının yedi katını aşamayacak.

Sözleşmeli erbaş ve erler, görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.

Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanı'na bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin soruşturması ve yetkilere ilişkin uyum düzenlemesi de yapılacak.

General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma Bakanlığında oluşturulacak Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen oluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının ve kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını yürütme yetkisi, Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından yapılacak.

Sermaye piyasasında lisanslama ve sicil tutma…

Lisans almaya hak kazanamayan yardımcı sıfatıyla çalışanlar, 31 Ocak 2020’de dolacak süreleri 31 Ocak 2022’ye ertelendi.

Sermeye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.D) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanların yardımcı sıfatıyla çalışabilecekleri son tarih 31 Ocak 2020 tarihinden 31 Ocak 2022’ye uzatıldı.

Tebliğin lisans türleriyle ilgili maddeye Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı eklendi.

Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi unvan ve görevlerde çalışabilmelerine ilişkin Kurulca tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilecek.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması şart olacak.

Lisans sahibi kişilerin mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara aykırı nitelikteki fiillerinin tespit edilmesi halinde, sahip oldukları lisanslar Kurul tarafından iptal edilecek.

Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam edecekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan önce, SPL’nin Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminden takip etmek zorunda olacaklar.

Lisans almaya hak kazanmış kişilerin lisanslarına ilişkin bilgiler SPL’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açık tutulacak.