Resmi Gazete'de bugün (25 Haziran 2020)

25 Haziran 2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yönetmelik

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli atama ve yer değiştirme esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Kurul kararları

- Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ait karar

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ait kararlar